Hovedfokuset i dette nummeret er alkoholreklame. Rapporten  «Fakta om alkoholreklame» som Blå Kors i februar sendte til alle representantene på Stortinget. Sammen med Blå Kors Internasjonale Forbund (IFBC) har Blå Kors Norge sett nærmere på den globale alkoholindustrien og dens PR og markedsføring. En solid oppdatering på emnet får du altså i Blå Kors-magasinet.

Du vil også finne interessant stoff om de fire skolene Blå Kors driver. På Hop, Seiersborg, Øvrebø og Aglo blir den enkelte elev sett. Trivsel og trygghet er grunnleggende premisser for god læring, og det er et sterkt samhold blant de ansatte ved skolene. De fire Blå Kors-skolene skiller seg definitivt ut. Blant annet kan du lese om da Aglo skiftet klasserom fra Skatval til Stortinget…

Lade Behandlingssenter Blå Kors har fått nye lokaliteter – og flere muligheter. Rusfri har også sett nærmere på et par av prosjektene på Lade BS.

Kompasset dukker opp i stadig flere byer. I Oslo kastet ORDFØRER FABIAN STANG glans over åpningen av Kompasset Oslo. I magasinet kan du lese om hans tanker rundt hvordan det må være å vokse opp i et rusbelastet hjem. Les mer om hvordan på side 22 i Rusfri.

Med andre ord; dette pluss mye mer gir et allsidig og spennende mars-nummer av Rusfri.

Bladet vil bli sendt til våre virksomheter og til abonnentene før påske. Det er også mulig å laste bladet ned som PDF-fil ved å klikke på denne linja.