Av Gørild Joramo (rektor Aglo vgs.)

«Da er vi i gang med et nytt skoleår, og de første bli-kjent-aktivitetene er gjennomført. Nå er dere i gang med de første ordentlige undervisningstimene. Det er mye som skal læres, både av teori og for de fleste av dere, også mange praktiske ferdigheter det skal øves på. Som jeg sa første skoledag har de ansatte og elevene felles mål – nemlig at dere skal ha et best mulig utgangspunkt med hensyn til videre utdanning osg arbeid når dette skoleåret er ferdig. Da er det en del punkt det er lurt å tenke over.

Det første punktet gjelder kroppens fysiske behov. For at en skal føle seg opplagt er det viktig å stelle godt med kroppen sin! Vi vet alle at øynene har lett for å falle igjen dersom vi ikke har sovet nok, og en blir sittende rolig. Likedan er det lurt å tenke over at en spiser mat med riktig næring slik at hjernen kan yte maksimalt. Trening er også bra for hjernen og læring.

Det neste punktet er om det som vi før i tida kalte studieteknikk. Det mye som skal inn, og da er det lurt å tenke over hvordan akkurat en selv lærer best og mest effektivt. Her er det mange ulike teknikker som kan brukes, og dere får nok en del forslag fra lærerne deres framover.  Det å lage tankekart, tabeller, sammendrag og nøkkelord er ulike måter å bearbeide stoffet på, og bli bevisst hva som er det viktigste med det som skal læres. Likedan er det å tenke over hva en kan før en begynner med nytt fagstoff alltid bra, da er det lettere å koble ny og gammel kunnskap og huske mest mulig av begge deler.

Det tredje punktet jeg vil anbefale å være bevisst på at nettopp dagen i dag er den vi kan gjøre noe med. Det vil si at en må sørge for å være positiv, konsentrert og mest mulig aktiv i læreprosessene. Som lærere ser vi at i de klassene hvor flertallet av elevene kommenterer seg, jobber og spør, der blir undervisningen mer interessant for alle.

Til sist vil råde dere til å finne noen dere kan samarbeide med. Det er veldig motiverende og givende å samarbeide om fagstoff og oppgaver sammen med medelever. Det vil være gunstig for alle parter. Hyggelig er det også!

Jeg ønsker dere uansett et riktig godt skoleår!»