Innen 1. mars skal ungdom over hele landet velge utdanningsprogram i videregående opplæring.

Det vil bli et stort behov for helsefagarbeidere i helsetjenesten. Målet med kampanjen er at enda flere ungdommer skal få informasjon om hvilke muligheter de har som helsefagarbeidere.

På Aglo finnes det mange muligheter innenfor dette utdanningsprogrammet

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i Norge vil kunne mangle 41.000 årsverk med helsefagarbeidere i 2030. Rekrutteringsbehovet er altså stort.

Satser på spill og blogger
I år som i fjor satser Helsedirektoratet på å involvere bloggere i kampanjen. Ti ferdigutdannete helsefagarbeidere skal blogge om sin arbeidshverdag. De jobber i ulike deler av landet og på ulike typer arbeidsplasser.

I tillegg følges tre elever på helse- og sosialfag ved tre videregående skoler. På sin personlige blogg forteller de om tanker, opplevelser og forventninger til utdanningen de har valgt. Bloggene gir et bilde av en helsefagarbeiders hverdag, og av hvordan det oppleves å være i gang med utdanningen.

Nytt av året er spillet ”Er du en hverdagshelt?”, som ligger på kampanjesiden. Gjennom spillet kan man på en uformell og underholdende måte teste om man har noen av de egenskapene en helsefagarbeider kan ha glede av.

Utdanningen
Helsearbeiderfaget er en relativt ny utdanning. Fra 2006 erstattet faget omsorgsarbeider- og hjelpepleierutdanningene.

Som helsefagarbeider jobber man med mennesker i ulike aldre og i mange ulike livssituasjoner. Helsefagarbeidere kan jobbe i hjemmetjenesten, på sykehjem, i sykehus, med psykisk syke, i rusomsorgen, med rehabilitering, i bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne og med barn og unge. Yrket er variert. De som velger det får mulighet til å bruke alle sider ved seg selv.

Om kampanjen
Rekrutteringskampanjen for helsearbeiderfaget er en del av Kompetanseløftet 2015, som er regjeringens handlingsplan for rekruttering og kompetanseheving i de kommunale omsorgstjenestene. Hensikten med kampanjen er å:

•    øke rekrutteringen til Vg1 helse- og sosialfag
•    øke rekrutteringen til helsearbeiderfag Vg2
•    øke antall elever som velger læretid som helsefagarbeider (Vg3)

Rekrutteringskampanjen for helsearbeiderfaget er nå inne i sitt fjerde år. I kampanjeperioden har det vært en gradvis økning i antall ungdommer som søker seg til utdanningsprogrammet helse- og sosialfag på videregående skole, opp 18 prosent siden 2008.

Les mer om rekrutteringskampanjen på http://kampanje.helseogsosialfag.no