TEKST OG FOTO: tsj
Malmfrid Ervik (t.v.), Guri Fornes Drop og Marie Ravnå har jobbet mye med å sette sammen et opplegg for det kommende skoleåret. Selv om kurset foreløpig ikke er godkjent av departementet, har de stor tro på oppstart kommende skoleår.
Rektor Thomas Mo er svært spent på hva et slikt tilbud kan bety for Aglo vgs.
– Gjennom VIGO vil det bli mulig å søke vg1 Service og samferdsel på Aglo videregående skole, forteller Mo til aglo.no
For skoleåret 2012-2013 har Aglo vgs. søkt om godkjenning av ca. 15 studieplasser på vg1. Søknaden ligger i disse dager i departementet, og et svar vil komme senest 1. april. Thomas Mo har også tro på at svaret kan komme på et tidligere tidspunkt.
– De som søker dette kurset vil selvsagt få beskjed om at oppstart er avhengig av en endelig godkjenning, sier Moe.
 
Aglo videregående skole har i dag 160 godkjente elevplasser, og det nye kurset vil altså gi omlag 15 nye plasser. Blir vg1-kurset godkjent, vil også et vg2 Salg, service og sikkerhet bli satt i gang skoleåret 2013-2014.
– Servicenæringen er et fag som det er satt fokus på de siste årene. Slik jeg ser det gir dette faget gode og varierte jobbmuligheter. Det er også et poeng at vi på Aglo kan etablere lærlingeplasser i dette fagfeltet, sier Thomas Mo.
Blir kurset godkjent er det meningen at det skal lokaliseres til nye lokaler i 1. etasje i undervisningsbygget på Aglo.