Øvrebø videregående skole søkte fra skoleåret 2013/2014 om godkjenning etter privatskoleloven til å etablere ti nye elevplasser på programområdet bygg og anleggsteknikk. Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder anbefalte godkjenning av søknaden.

Fylkesrådmannen vurderte det slik at en godkjenning ikke vil få negative konsekvenser på skolestrukturen i Kristiansand- og Vennesla regionen. Antall elevplassene til bygg og anleggsteknikk i dag godt tilpasset søkertallet, men det er et behov for en styrking i antall elevplasser for elever som trenger særskilt tilrettelagt opplæring. Tilbudet kan bidra til økt gjennomføring innen programområdet.

Som aglo.no tidligere har skrevet utvider Aglo vgs. elevtallet fra ca. 160 til 206 allerede fra kommende skoleår. De aktuelle søkerne mottar i disse dager tilbudsbrevet fra skolen.