1. mars for de fleste, og 1. februar for resten. Det begynner med andre ord å nærme seg tida da det må søkes om skoleplass skoleåret 2023/24. Bruk de neste ukene til å sjekke tilbudene rundt deg. Kanskje Aglo vgs. har tilbudet for nettopp DEG?

Onsdag 1. mars er altså den ordinære søknadsfristen. Det er den fristen som gjelder de aller fleste i elevgruppen vår.

Det alternative datoen, onsdag 1. februar, gjelder for søkere med:

Les mer om søknadsfrister her

Skoleåret 2023/24 blir et svært spennende skoleår på mange måter. Den mye omtalte FAGFORNYELSEN trådde i kraft høsten 2020. Den har nå gitt nye tilbud og endrede tilbud på Vg1, Vg2 og i inneværende skoleår også Vg3.

På Aglo vgs. vil vi fra høsten av ha totalt sju ulike programområder med hele 18 ulike Vg1-, Vg2- og Vg3-tilbud å velge mellom.

Aglo-tilbudene 2023/24

Den aller beste Aglo-reklamen finner du nok rundt omkring i klasserommene og verkstedene våre. En historietime med for eksempel Rikard (bildet under) kan til tider oppleves som både lærerik og artig!

Mange kjenner oss, men ikke alle. Til de som lurer på om de skal søke Aglo, men som kanskje sliter litt med å bestemme seg har vi noen tips på veien:

  • Besøk skolen vår. Den er lett å finne ute på Skatval. Se deg om og be noen (lærere, rådgivere etc.) om å fortelle om skolen. De siste årene har skolen modernisert seg kraftig. Ring oss gjerne på tlf. 74834330
  • Sjekk hjemmesida vår aglo.no veldig grundig. Der får du møte hele Aglo. Alt av tilbud og alt det som skjer i løpet av en helt skoleår.
  • Snakk med elever som har gått på skolen vår tidligere. Tidligere elever har alltid vært våre beste ambassadører. De har prøvd oss og vet hvordan et skoleår på Aglo vgs. kan være

Når du starter selve søkeprosessen kan du gå inn på hjemmesidene til vigo.no. Klikk på boksen under.

Søk på Vigo

eller du kan søke direkte til Aglo vgs. ved å klikke på boksen under

Søk Aglo vgs. direkte

Totalt  regner vi med at vi starter neste skoleår med omlag 200 elever.

På Aglo ønsker vi å gi elevene NYE MULIGHETER, og vi har ett yndlingsmål: VÅRT MÅL – ALLE I MÅL.