Det tok sin tid, men denne uka kom det opp nye skilt på fylkesvei 40 forbi Aglo vgs. og Aglo barnehage. Endelig, sier i alle fall vi!

Folk flest har heldigvis ikke vært klar over det; men det har faktisk vært fullt lovlig å rase forbi Aglo i 80 km/t. Etter jevnlig kontakt med Statens Vegvesen kom endelig de skiltene vi har venta på med lengsel opp.

40 km/t er den nye fartsgrensa forbi skole og barnehage. Helt logisk og helt i tråd med den aktiviteten som finner sted på Aglo. Massevis med små barn på barnehagen, og enda flere skoleelever i nabobyggene.

– Dette er vi glade for. Vi har jobbet for å få redusert farten på denne strekningen, og det er en lettelse å se at de nye skiltene nå har kommet på plass, sier daglig leder på Aglo Opplæringssenter, Gerd Bergersen, til aglo.no.

I løpet av høsten vil det bli satt inn ytterligere sikringstiltak. Da vil det nemlig bli anlagt et par fartsdumper på strekningen. Helt øverst er det også satt opp varselskilt som forteller at det er skole i området.

Da blir vår oppfordring: KJØR PENT FORBI SKOLEN OG BARNEHAGEN VÅR.