Fra neste skoleår har vi to ledige lærerstillinger samt ett engasjement som miljøarbeider på skolen vår.

Programfaglærer

Inntil 100% vikariat (1 år) innen Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign og Håndverk, design og produktutvikling.

Spørsmål om stillingen rettes til rektor Gørild Joramo, 464 48 571, eller avdelingsleder Anne Berit Haabeth, 414 36 871.

Fellesfaglærer

Inntil 100% fast stilling som fellesfaglærer. Det er ønskelig med norsk og samfunnsfag, men du må gjerne kunne undervise i flere fag.

Spørsmål rettes til rektor Gørild Joramo, 464 48 571 eller inspektør Guri Drop på 954 62 104.

Miljøarbeider

Engasjement fra skoleåret 2020-2021.

Miljøarbeideren skal jobbe med og følge opp elever i videregående opplæring. Det er fint hvis du har erfaring/kompetanse innen fagområder som for eksempel bil/mekaniske fag/håndverksfag/frisørfag e.l.

For nærmere opplysninger ta kontakt med rektor Gørild Joramo tlf. 464 48 571 eller rådgiver Janne Bonslet på tlf. 402 80 930.

Engasjement og personlig egnethet blir særlig vektlagt for alle de tre stillingene. Ansatte må være lojale til Aglos og Blå Kors’ verdigrunnlag.

Søknadsfrist for alle stillingene er 5. juni 2020