fbpx
Les om Ungdata 2020

I 2020 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Trøndelag blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Trøndelag, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Her får du blant annet informasjon om:

• FORMÅL

• HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA

• HVA SPØR VI OM I UNGDATA

• STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING

• FRIVILLIGHET OG PERSONVERN

• KONTAKTINFORMASJON

Se resultater fra UNGDATA 2017

 

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

• Gi ungdommer som går på videregående skole i Trøndelag mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø

• Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.

• Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

 

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

• Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.

• Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

 

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

• Forhold til skole, venner og foreldre

• Fritid og fritidsaktiviteter

• Helse, trivsel og livskvalitet

• Mobbing

• Seksualitet

• Regelbrudd, vold og rus

• Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus Midt).

 

STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING

Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 10 til 14.

 

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

• Undersøkelsen er frivillig.

• De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.

• Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

 

PERSONVERN

• Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.

• Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres

• Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2024. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert

• Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personvernombud@oslomet.no)

• Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen. • NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

 

KONTAKTINFORMASJON

Ungdatakoordinator: SLT-koordinator Kari M. Christensen tlf: 934 00 885, e-post: Kari.M.Cristensen@stjordal.kommune.no.
Kontaktperson ved KoRus: rådgiver Jo Arild Salthammer tlf: 959 10 981, e-post: jo.arild.salthammer@stolav.no.

 

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet –storbyuniversitetet og KoRus Midt, på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune.

Spørsmål?

Hos oss er det alltid noen som kan bistå deg

Følg oss

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook poster

Som om det ikke er varmt nok på skolen vårres i dag... Byggavdelinga gjennomførte likevel brannøvelse utenfor verkstedet sitt i for middag. Fin test, og ALT gikk bra!Image attachment

Som om det ikke er varmt nok på skolen vårres i dag... Byggavdelinga gjennomførte likevel brannøvelse utenfor verkstedet sitt i for middag. Fin test, og ALT gikk bra! ... Se merSe mindre

2 dager siden
Last mer

Instagram poster
Plantedag med elevene på FBIE i dag🌼🌿🌾🌸🪻😊☀️ Varmt, men artig! 

#beplantning #plantekasse #hammerplanteskole #stauder #sommerblomster #cordyline #eføy
💙"Skap en karakter"🩵 Dagens oppgave på FBIE.