Vg1 Salg, service og reiseliv og Vg2 salg og reiseliv satser på en vår som kulturverter på Kimen Kulturhus i Stjørdal sentrum. Spennende. Sju av elevene våre var på Kimen tidligere denne uka for å lære om hva det vil si å være kulturvert.

Allerede nå har de testet T-skjortene som forteller at de hører til den etter hvert store gruppen med kulturverter i kulturhuset. Leon og Fana (hovedbildet vårt) er i alle fall startklare.

– Dette var interessant å være med på. Det var spennende å se alt det som skjer «bak» en forestilling eller et arrangement. En forestilling er jo ikke en helt vanlig vare som skal selges. Her er det snakk om å være med og selge en opplevelse. Det har jeg ikke prøvd før, sier Leon Kråkmo som er Vg2-elev på SSR.

– Gleder du deg eller er det litt skummelt å være med som kulturvert?

– Jo, jeg har lyst til å prøve. Men jeg må også innrømme at jeg er litt usikker på om jeg passer i en slik rolle. Men for å finne ut det må jeg prøve, sier Leon.

Ved å lese noen av kompetansemålene  i programfaget på SSR ser vi at akkurat en slik jobb kan være midt i blinken for elevene våre.

Vg1

  • planleggje og gjennomføre eit arrangement og gjere greie for betydninga av vertskapsrolla
  • utforske korleis ulike kulturar og bakgrunn påverkar kommunikasjon og kundebehandling og ta omsyn til dette i møte med kundar og gjestar

Vg2

  • gjere greie for servicerolla og utforske korleis utøvinga av servicerolla må tilpassast ulike mottakarar i ulike situasjonar, og korleis måten rolla blir utøvd på, kan påverke omdømmet til bedrifter
  • utforske og vurdere kva vertskapsrolla har å seie for ulike reiselivsaktivitetar

Aglo-elever/lærere på besøk i Kimen Kulturhus. Snart får de prøve seg som kulturverter.

Som kulturverter vil elevene våre bli Kimens ansikts utad på små og store arrangementer. Medarbeiderne på Kimen og kulturvertene jobber mot et felles mål; nemlig å gjøre kulturhuset til en god opplevelse for alle besøkende.

 Arbeidsoppgaver

  • Lede publikum til rett inngang
  • Scanning av billetter
  • Være tilgjengelig for publikum, besvare spørsmål
  • Evakuering ved brannalarm
  • Holde orden, rydding i salene
  • Skape trivsel og stille med godt humør

Elevene våre blir lovet gode opplevelser, spennende møter med nye mennesker og flotte arrangement. Alle kulturverter inviteres dessuten til et eksklusivt arrangement en gang i halvåret (en konsert, en middag eller lignende).

For å bli en del av Kimen-teamet, må elevene gjennom et obligatorisk kurs og en personlig samtale. Kurset inneholder HMS-opplæring (evakuering, førstehjelp og brannforebyggende tiltak) samt omvisning i kulturhuset. Å være Kimen-vert vil i resten av skoleåret være en viktig del av undervisningsopplegget vårt.