Vårt bilde viser f.v. Terje Melby, Øystein Kjærnes, Thomas Mo, Thore Forsgren og Bitten Eikstad.

Aglo vgs. bruker mye ressurser på å vise seg fram for omgivelsene. Sist fredag var Stjørdals ordfører på besøk, i går (tirsdag) var Frostas ordfører innom og i dag hadde de fire utvikingskonsulentene i Blå Kors lagt høstsamlingen sin på Aglo. Der møtte de blant annet daglig leder/rektor Thomas Mo.

– Litt skryt, men det er fristende å kalle Aglo en mønsterbedrift.  Dere har gode resultater å vise til, og det er også resultater som lett lar seg dokumentere, sa de fire gjestene.

Vert for samlingen var regiondirektør for Blå Kors Midt-og Nord, Thore Forsgren. Han var svært fornøyd med å kunne presentere en av de ferskeste Blå Kors-virksomheten for kollegene sine.

– Vi pleier på våre samlinger ta utgangspunkt i den virksomheten regionen har. Å kunne vise fram Aglo for de andre utviklingskonsulentene var et naturlig valg, sa Thore Forsgren.
Foruten å avlegge skolen et langt og trivelig besøk stod temaet «frivillighet i Blå Kors» på dagsorden. Et tema som vil bli vektlagt i Blå Kors-arbeidet de neste årene.

– Vi kan vel si at vi ba generalsekretær Jan Elverum om å få jobbe med nettopp dette temaet, sa de fire konsulentene.

– Hva med Aglo og frivillighet?

– Ja, vi vil gjerne utfordre Aglo, vi. Hvor det kan gjøres har vi ikke noe fasittsvar på, men frivillig leksehjelp kan være noe å tenke på, sa de fire.

Thomas Mo synes også tanken er spennende, og at både han og skolen er åpen for å tenke i nye baner.