Korona-viruset gir seg IKKE, og i helgen fikk ikke mindre enn seks stjørdalinger beskjed om at de var smittet av viruset. Etter noen månedere med særdeles lav smittespredning i kommunen snudde dessverre trenden noe i helgen.

I en pressemelding fra Stjørdal kommune søndag kveld ber kommuneledelsen om at smitteverntiltakene rundt om i kommunen må innskjerpes den kommende tiden. I pressemeldingen blir det også bekreftet at det er snakk om seks nye smittetilfeller i helga. Ytterligere fire personer ble smittet rett etter helga.

Så langt har Aglo.vgs. ikke hatt noen tilfeller av smitte hverken blant elever eller ansatte. Rektor Gørild Joramo beskriver dagens situasjon på følgende måte:

– Så lenge vi har gult nivå, går undervisning så godt som vanlig. Jeg vil likevel minne om at det er all grunn til å huske de smitteverntiltakene vi har bestemt skal gjelde. Det betyr:

  • Alle som har symptomer på luftveisinfeksjon må holde seg hjemme/dra hjem. Koronatelefonen må kontaktes og en må ikke komme tilbake på skolen før situasjonen er avklart og allmenntilstanden er god.
  • Pass på å overholde en-metersavstanden..
  • Vask/sprit hender når du kommer inn i nytt bygg.
  • Pulter/kateter/møtebord må vaskes av før ny gruppe skal bruke rommet. Renhold vasker over pulter osv. om ettermiddagen/morgenen.
  • Besøkende skal skrive seg inn i resepsjonen.
  • Husk å holde avstand til ansatte i resepsjonen (glassplata er til for å brukes).
  • Begrens sosial omgang utenfor egen husstand og kohort.

Slik møter vi smittefaren på Aglo

I vår ble skolen stengt i en lengre periode, men i følge Joramo er det pr. i dag ikke aktuelt å starte opp med hjemmeskole igjen. Eventuelle tiltak vil uansett bli tatt i samråd med kommune og fylke. Hun understreker også at skolen allerede har lagt planer for hva som skal skje hvis skolen må stenges ned igjen.

I en ny melding onsdag kveld blir også elevene våre oppfordret til å ta med seg skolebøkene hver hver dag i tilfelle skolen blir stenmgt eller at elevene selv blir satt i karantene.

Derfor; VÆR FORSIKTIGE, TA HENSYN TIL HVERANDRE OG VIS OMSORG!