I inneværende skoleår har Aglo om lag 230 elever. Et liknende antall håper vi på neste skoleår.

Her kan du lese mer om det å søke skoleplass på Aglo videregående skole.

Sist fredag manglet vi to søkere for at antallet søkere skulle bli tresifra. Så økte det kraftig i helga slik at det i morges (12.feb.) var kommet inn totalt 119 søknader. All erfaring fra de siste årene viser at det først er den siste uka før 1. mars at det store rushet kommer inn. 119 søkere så tidlig i februar er et godt stykke over det antallet vi er vant med de siste årene. Det er også grunn til å være fornøyd med at antallet «ungdomsrettsøkere» har hatt en god økning i forhold til tidligere år. Vi på Aglo er dermed svært godt fornøyd med årets foreløpige søknadstall.

Søknadene er så langt relativt jevnt fordelt på de ulike avdelingene våre. Kanskje med en aldri så liten overvekt av søkere til HO-avdelingen. Men heldigvis; så langt er det søkere til ALLE fagkursene vi tilbyr neste skoleår.

Vurderer du å søke skoleplass på Aglo videregående skole? Det er en smart tanke, og vi håper absolutt at du velger oss!

Skoleplass må du søke gjennom Vigo innen 1. mars.

HVORFOR VELGE AGLO VGS.?

Aglo videregående skole er en relativt liten skole (ca. 230 elever). Hele skolemiljøet er preget av T’ene våre: TILLIT, TRYGGHET, TRIVSEL OG TILHØRIGHET. Det er og skal være godt å være elev på Aglo.

Lurer du på noe kan du kontakte skolen på telefon 74834330 eller på mail aglo@aglo.no. Vi svarer deg omtrent umiddelbart.

aaa.JPG