1. mars!!! Det begynner med andre ord å nærme seg tida da det må søkes om skoleplass skoleåret 2022/23.

Tirsdag 1. mars er altså søknadsfristen.

Les mer om søknadsfrister her

 

Skoleåret 2022/23 blir et svært spennende skoleår på mange måter. Den mye omtalte FAGFORNYELSEN trådde i kraft høsten 2020. Den har alleredre gitt nye tilbud og endrede tilbud på Vg1 opg Vg2.  Kommende skoleår skjer endringene på Vg3-nivå. Spennende.

På Aglo vgs. vil vi fra høsten av ha totalt sju ulike programområder med hele 18 ulike Vg1-, Vg2- og Vg3-tilbud å velge mellom.

Aglo-tilbudene 2022/23

 

Den aller beste Aglo-reklamen finner du nok rundt omkring i klasserommene og verkstedene våre. En historietime med for eksempel Rikard (bildet under) kan til tider oppleves som noe morsomt…

Mange kjenner oss, men ikke alle. Til de som lurer på om de skal søke Aglo, men som kanskje sliter litt med å bestemme seg har vi noen tips på veien:

  • Besøk skolen vår. Den er lett å finne ute på Skatval. Se deg om og be noen (lærere, rådgivere etc.) å fortelle om skolen. De siste årene har skolen modernisert seg kraftig. Ring oss gjerne på tlf. 74834330
  • Sjekk hjemmesida vår aglo.no veldig grundig. Der får du møte hele Aglo. Alt av tilbud og alt det som skjer i løpet av en helt skoleår.
  • Snakk med elever som har gått på skolen vår tidligere. Tidligere elever har alltid vært våre beste ambassadører.

Når du starter selve søkeprosessen går du inn på hjemmesidene til vigo.no. Klikk på boksen under.

Søk på Vigo

Totalt  regner vi med at vi starter neste skoleår med omlag 225 elever.

På Aglo ønsker vi å gi elevene NYE MULIGHETER og vi har ett yndlingsmål: VÅRT MÅL – ALLE I MÅL