Vi har nettopp hatt besøk av en gruppe 1. års masterstudenter fra NTNU. De studerer et fag som heter «Eksperter i teams». Gruppen jobber med temaet An Ocean for all: ocean literacy for sustainability (et hav for alle – havkunnskap og bærekraft). Og her kommer altså Aglo vgs. etter hvert inn i bildet.

Gruppa som besøkte oss var en svært sammensatt gruppe. Deltakerne kommer fra mange ulike deler av verden, og de går på høyst ulike studieretninger. Akvakultur, marinteknologi, molekylbiologi og informatikk…., blant annet.

På Aglo er det meningen at gruppa skal lage et opplegg til bærekraftsuka som vi skal ha på skolen siste uka i april.

Bærekraftig utvikling er som de fleste vet et av tre tverrfaglige temaene vi har i skolen. De to andre er folkehelse og livsmestring samt demokrati og medborgerskap. Gruppa kommer om ikke lenge tilbake på et nytt besøk for å teste ut aktivitetene de nå planlegger for elevene våre. Med andre ord; vi gleder oss til det som skal skje på skolen om et par måneders tid.

Dagen på Aglo ble brukt til å bli kjent med skolen og ikke minst nærområdet vårt. Vi tok turen til kaia på Langstein, Håmmårsbukta friluftsområde og til slutt Steinvikholmen.

Flere av deltakerne er også aktive i organisasjonen Passion for Ocean (Lidenskap for havet) . Dette er en organisasjon med et sterkt fokus på havet. Gjennom holdningsarbeid, kunnskapsutvikling og aktiviteter ønsker de å bidra til å løse havets mange utfordringer. Og de vil ha skoleelever med på laget.

Som de selv skriver på hjemmesida si: «Passion for Ocean er en folkebevegelse som jobber for at alle skal finne sin grunn til å digge havet, ta bedre vare på det, og vite hvordan.»