TEKST: ODD ANDERS WITH OG FOTO: ILLUSTRASJONSBILDE

…i likhet med utviklingen innen helse og utdanning var det ideell sektor, lekmannsbevegelsen og avholdsbevegelsen som var først ute.

Allerede i 1904 fikk kvinner stemmerett og valgbarhet i Det Norske Misjonsselskap (NMS), datidens eldste og mest innflytelsesrike kristelige organisasjon. Organisasjonen omfattet 900 misjonsforeninger for begge kjønn, ble støttet av 3.500 frittstående kvinneforeninger og utgav fire blader med opplagt langt større enn de fleste dagsavisene.

I en kronikk i avisa Vårt Land skriver førsteamanuensis dr. theol Kristin Norseth at denne delen av historien er ikke kommet frem i offentligheten.

–  I de demokratisk organiserte folkebevegelsene hadde særlig avholdsbevegelsen og den kirkelige lekmannsbevegelsen stor innflytelse lokalt og nasjonalt , sier Norseth, som skrev doktoravhandling om kvinners vei til myndighet i de kristelige organisasjonene 1842—1912.

I motsetning Statens praksis i mange år, satte ikke NMS noen sosiale eller lønnsmessige begrensninger for kvinnenes rettigheter.

Så vil noen hevde at dette var unntaket blant de kristne organisasjonene. Men også det er feil. Før norske kvinner hadde oppnådd full statsborgelig stemmerett, hadde flertallet av de kristelige organisasjonene innen Den norske kirke innført stemmerett og ulike grader av valgbarhet for kvinner.