De første tallene fra årets store elevundersøkelse ble presentert på et lærermøte denne uka. Svarene Aglo-elevene gav er til dels svært positive. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse som gjennomføres i alle landets skoler.

Tallene fra årets undersøkelse kan lett sammenliknes med tidligere år. Årets tall viser da at det har vært en liten o0g positiv økning fra årene i forveien.

Da rektor Thomas Mo presenterte tallene understreket han at selv gode tall kan og bør forbedres. Han pekte spesielt på et felt som det har vært jobbet mye med på Aglo. MOBBING.

Elevundersøkelsen at ni av ti elever sier at de ikke blir mobbet på skolen. Det betyr at en av ti har opplevd mobbing en eller flere ganger i løpet av skoleåret.

På Aglo er det nulltoleranse ovenfor mobbing, og Thomas Mo poengterte at en mobbesak er en for mye.

Elevundersøkelsen gir svar på mye. Den viser blant annet at 95 prosent av elevene svarer at de er «hyggelige mot lærerne sine».  90 prosent svarer at «lærerne er hyggelige mot dem». To av tre forteller at de gjør leksene sine og 80 prosent svarer at de får utfordringer å jobbe med i de fleste fagene.