Det drar seg til – også på Aglo. 14 år etter et hundreårsskifte. Det markeres, også på Aglo.

I år er det 200 år siden Grunnloven ble undertegnet på Eidsvoll 17. mai 1814.

Det kommer til å skje saker og ting, både her og der. På Aglo er forberedelsene i gang. Hvilket våre bilder viser. Eidsvollsmennene er klare. Snart på vei sør-, øst-, nord- og vestover mot bygda Eidsvoll.


Fire av dem har vært innom Skatval. Peder Anker, Johan Casper Herman Wedel-Jarlsberg, Christian Magnus Fahlsen og den mer lokale Petter Johnsen Ertzgaard. Fire staselige karer som på hvert sitt vis satte sitt preg på det viktige som skjedde på Eidsvoll.

Vi skal ikke røpe alt at det som venter utover våren. Men kan jo røpe at 17. mai blir en viktig dag. Og så den lille overraskelsen; mandag 28. april. Vi sier ikke så mye mer. Bare sett av dagene.