Årets OD-land er Etiopia og Malawi. Start gjerne med å finne ut hvor de to landene er plassert geografisk… Det er ikke sikkert du vet det.

Det vi derimot er knallsikre på er at året OD-dag for Aglo-elevene er torsdag 6. november

OD – Operasjon Dagsverk – er norske skoleelevers måte å vise solidaritet og internasjonalt engasjement på.  OD setter fokus på kunnskap og utdanning for å bedre framtida for ungdom i andre land enn vårt eget. På Aglo har vi elever fra en rekke land, og vi er stolte når vi sier at vi har «et fargerikt fellesskap» på skolen vår.

Gjennom OD-kampanjen i 2014 skal ungdom i Etiopia og Malawi sikres retten til å få trygg skolegang. Ikke minst skal det settes fokus på jentenes muligheter til å sikre seg en utdanning.

OD arrangers hvert år i månedsskiftet oktober/november. Flest mulig skal jobbe denne dagen, men i år som i fjor satser vi også på å arrangere Torgdag på torget i Stjørdal på Aglos OD-dag.

Her kan du lese mer om OD-2014 og hva årets aksjon skal handle om.

OD er hjelp til selvhjelp. Norske elever bruker noen få av årets skoledager til å sette seg inn i hvordan det er å være ung i en helt annen verdensdel. Å gi er en del av innsatsen, men OD er også å forstå hvorfor verden er slik den er.

På Aglo videregående skole er OD en naturlig del av et skoleår. I 2012 og 2013 ble det samlet inn over 50 000 kroner. Det er et beløp vi skal ”knuse” nå i 2014.

OD er blant mye annet også nødhjelp til norske hjerner. Å vite er ikke nødvendigvis det samme som å forstå. Vi skal forstå hvorfor vi gir en dag for å hjelpe andre ungdom.

OD har lange tradisjoner blant norske skoleelever. Den første OD-aksjonen ble arrangert så tidlig som i 1964. I år regner man med at hele 120 000 skoleelever skal delta. På Aglo er målet at mellom 125 og 150 elever tar på seg arbeidshanskene og gir litt av seg selv for å hjelpe. Dagslønna på minimum 400 kroner går i sin helhet til aksjonen. Derfor; STÅ PÅ også i 2014

Vil du vite mer kan du gå til ODs hjemmesider. Det bør du absolutt gjøre! Klikk på OD-logoen.

od

Operasjon Dagsverk er en partipolitisk og religiøst uavhengig aksjon. Det betyr at OD ikke har noen tilknytninger til politiske partier og deres ideologi, eller arbeider ut fra et religiøst syn på verden.

Operasjon Dagsverk støtter alltid utdannings- eller opplæringsprosjekter i Afrika, Asia, Sør- og Sentral-Amerika. Målgruppen skal være ungdom blant den fattigste eller mest marginaliserte delen av befolkningen. Støtten skal bidra til at jenter og gutter får lik mulighet til utdanning.