I staden for å berre lese om dei forferdelege hendingane som fann stad under den andre verdskrigen i ei bok, tok like greitt historielærar Rikard Ulseth og norsklærar Runar Hegseth med seg hele AF-avdelingen til SS Strafgefangenlager Falstad for ein historietime dei ikkje gløymer med det første.

Sistnevnte lærer stilte med både notisblokk og kamera og laget denne reportasjen fra turen.

I samband med den kulturelle skulesekken blir vidaregåande klassar frå Trøndelag ønskt velkommen til Falstadsenterets nye utstilling «Maktens ansikter» i den tidlegare kommandantbustaden på SS-leiren Falstad. Elevane frå 3PBA og 3AFA fekk saman med pedagogane Mats Jørgen Nesjø og Christian Semb utforske eit rikt og kompleks kjeldemateriale som speler opp til diskusjonar om dagsaktuell tematikk.

Falstadskogen hvor en rekke krigsfanger ble henrettet under krigen.

Fleire av elevane hadde ikkje vore på Falstad tidlegare og difor vart dagen starta i Falstadskogen. Det var her minst 200 krigsfangar vart avretta i løpet av nokre få år. Dette skulle legge grunnlaget for diskusjonane elevane skulle ha seinare på dagen. Vêret og temperaturen skulle gjere heile opplevinga ekstra uhyggeleg. Frå Falstadskogen gjekk turen vidare til kommandantbustaden. Denne bustaden hadde vore i privat eige heilt til 2011 og først i 2019 vart denne bustaden ein del av utstillinga. Her løyste elevane oppgåver som skulle utfordre dei til å reflektere over kven som eigentleg hadde skuld i avrettingane som fann stad.

Dagen gjekk raskt mot slutten og på bussturen tilbake til Aglo VGS kunne dei aller fleste vere samde om at dette hadde vore ein fin og lærerik dag. Det gir inntrykk å komme nært historia når ho ikkje er så langt unna verken i tid eller stad.

En tankevekkende historietime på Falstad.