Magnus Fiskvik fra historielaget troppet opp på skolen mandag 13. mai med en helt kartong full av historiske bøker om bygda og kommunen. Her var det en rekke årbøker fra kommunen samt seks flotte bind som tok for seg gårds- og slektshistorie samt den generelle historien til Skatval.

Daglig leder Odd Anders With understreket betydningen av å kjenne sin egen historie; og la til at han håpet historielagets medlemmer ville møte en samling utslitte historiebøker neste gang de besøkte skolen.