Aglo Familesenter fikk det svaret de ville ha!  Drifta er sikra i minst ett år framover

Barne- og familiekomiteen på Stortinget  foreslår en økning på 35 millioner kroner til kjøp av plasser fra følgende fem ideelle foreldre-barn-sentre:

Aglo barne- og familiesenter på Stjørdal, «VILDE» i Horten, «Solstrand» i Haugesund og «Sebbelow» og «Nanna Marie» i Oslo. Omlag sju av disse millionene kan komme til å havne på Aglo.

I følge daglig leder på Aglo Opplæringssenter, Thomas Mo, var dette den aller beste førjulsgaven senteret kunne få.

– Vi har sikret driften det kommende året med dette vedtaket. Det som vi nå kommer til å jobbe mest med er å skape en bedre dialog med ledelsen i Bufetat i region Midt- og Nord-Norge. Den har ikke vært spesiell god, og jeg er litt spent på hvordan Bufetat kommer til å tolke budskapet fra de politiske myndighetene, sier Thomas Mo.

Sammen med ledelsen i Blå Kors Norge representert ved generalsekretær Jan Elverum (i midten) har familiesenterets leder Kirsten Wettre og leder for Aglo Opplæringssenter Thomas Mo jobbet aktiv mot det politiske miljøet.

I følge Thomas Mo er komiteinnstillingen nærmest å betrakte som en detaljstyring til Bufetat. I avtalen sier blant annet Barne- og familiekomiteen følgende:

«Flertallet ønsker å sikre gode forbyggende hjelpetiltak for de mest utsatte og sårbare barna, og for deres foreldre, og mener det er særlig viktig å sikre tidlig hjelp for å hindre at små barn skades av uheldige oppvekstsvilkår. Flertallet mener videre at det er et særlig behov for å styrke foreldre-barn-tiltak i region Midt og Nord.»

Mens Bufetats ledelse har vært kritiske til å bruke de private, ideelle virksomhetene er komiteen klar på at de SKAL brukes.

– Hva vil dere konkret gjøre for å bedre kommunikasjonen med Bufetats ledelse i regionene Midt og Nord.

– Det blir en prioritert oppgave framover. Vi vil sannsynligvis ta initiativ til å møte dem for å etablere et konstruktivt og godt samarbeid. Det er nødvendig for å sikre en permanent drift også etter 2015, sier Thomas Mo.

Også den nystartede barneavdelingen som er tilknyttet senteret lever med et relativt høyt speningsnivå om dagen. De er midt inne i en avgjørende anbudsrunde, og i følge Thomas Mo er det ventet en avgjørelse i løpet av kort tid. Anbudet gjelder tre plasser.

– Jeg håper og tror på en god løsning her også, sier Thomas Mo.