Årets skolestart ble naturlig nok sterkt preget av tragedien på Utøya og i regjeringskvartalet. Aglo videregående skole ble ikke direkte rammet, men i likhet med så mange andre lokalsamfunn er også vårt berørt.

– De verdiene vårt samfunn bygger på kan aldri ødelegges av en bombe. Vi har valgt å møte terroren med kjærlighet, ikke hat. I samfunnet vårt er ikke mangfoldet et problem, men en gave, sa daglig leder Odd Anders With til elever og ansatte.

To lys ble tent; ett for å minnes de døde og ett for lyset, håpet og kjærligheten.

Klare for utfordringer og et godt skoleår. Definitivt gjensynsglede

Aglo videregående skole er i år 55 år, og aldri har skolen hatt så mange elever og ansatte. Skolen har et meget godt rykte i kommunen, noe som også ble bekreftet av den ferske rapporten om jakten på Aglo-kulturen.

Det første Aglo-møtet skjer presis klokka ti ute i skolens «myldreområde». Et møte som garantert setter preg på skoleåret. Samtlige ansatte var i «myldremodus», og målet med det første møtet er å skape den tryggheten som skal til for å lykkes i et Aglo-år.

– Fellesskap er viktig på Aglo. Vårt ønske er at dere skal vokse som mennesker. Her på Aglo er det vanlig at elevene får til mye mer enn det de selv tror, sa blant annet rektor Thomas Mo som pekte ut to setninger han gjerne ville høre:

-«Ska æ hjælp dæ?», og -«kan du hjælp dæ?».

Guri lover elevene på allmennfagavdelingen slit, svette og mye gøy og kos…

De to første skoledagene har et utpreget sosialt preg, men allerede mandag er timeplanen spikret med fag som matematikk, engelsk, naturfag og ulike yrkesfag.

1.-2. september (den tredje skoleuka) er det klart for høstens store Aglo-utfordring. 2469 meter over havet finner vi toppen på Galdhøpiggen. Dit opp skal mange «Agloister» også i år.

tsj