Som alltid arrangerer vi ei samling for foreldre/foresatt tidlig i høstsemesteret. Et tidlig møte mellom skole og forsatte er en forutsetning for å lykkes med samarbeidet hjem-skole.

Tid: Tirsdag 03. september kl. 18.00
Sted: Auditoriet i Idrettsbygget på Aglo

Program:
1. Fellessamling i det nye auditoriet vårt i Idrettsbygget

  • Rektor Gørild Joramo forteller om skolens pedagogiske arbeid/fravær/satsningsområder
  • Samarbeid mellom skolen og de foresatte
  • Om skolens alternativ til OD- Mercy Ships

2. Avdelingsvis informasjon

  • Presentasjon av avdelingen.

FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) har forøvrig ei nettside dere kan se på.

Velkommen!