I kveld klokka 19.00 ble resultatene fra årets skolevalg endelig klart. På landsbasis ble Høyre den store vinneren, tett fulgt av Fremskrittspartiet. På Aglo vgs. ble Fremskrittspartiet den store vinneren.

Fremskrittspartiet gjorde altså et kjempevalg på Aglo. De fikk hele 29,9 prosent av stemmene. Det er nesten en dobling sammenliknet med Aglo-valget i 2021 da de fikk 15,8 prosent av de avgitte stemmene. Årets to store valgtapere ble de to regjeringspartene Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Arbeiderpartiet fikk 16,5 prosent i år mot 28,9 prosent for to år siden. Senterpartiet endte på 15,5 prosent i år mot 21,9 prosent for to år siden.

Her er resultatet fra Aglo vgs. ved skolevalget i 2023.

På landsbasis ble resultatet litt annerledes. Her ble Høyre den store vinneren med 21,9 prosent av stemmene. En framgang på hele 8,9 prosentpoeng fra Skolevalget 2021. Arbeiderpartiet endte i år opp med 17 prosent; tilbake 6,4 prosentpoeng fra skolevalget i 2021.

Her er resultatene fra alle skolene i 2023

Hvis du vil se alle resulatene – også fra tidligere år – kan du klikke på knappen under.