I dag satte vi FN på dagsorden. Det ble et nyttig og godt møte med verdens viktigste organisasjon. Det er slike møter vi trenger mange av.

Tor Arne Alseth fra FN-sambandet prata i et par timer – til oss og sammen med oss… Om FN, om menneskerettigheter, om demokrati, om krig og fred og om bærekraftsmål. Blant annet. Og OSS – det var hele skolen vår!

Tor Arne Alseth fra FN-sambandet var på Aglo vgs. i dag.

Alseth tok oss med inn i det tverrfaglige temaet demokrati og medborgeskap. FN med sine 193 medlemsland er helt nødvendig for å skape en bedre og mer rettferdig verden – for alle.  Norge har siden FN-starten høsten 1945 vært er en viktig og synlig aktør i verdens viktigste organisasjon.

FNs rolle i krig og fred. Ja, hva kan egentlig FN gjøre for å gjøre verden til et bedre sted å leve?

– FN er definitivt en viktig arena for dialog mellom alle landene i verden. Alle er med, og alle kan snakke sammen. Det FN ønsker aller mest er at konflikter skal løses med fredelige midler uten vold eller trusler om vold. FN er er det eneste stedet hvor konflikter hele tiden kan taes opp, sa Tor Arne Alseth blant annet.

De to store konfliktene i 2024 er utvilsomt Isralel-Palestina-konflikten og Russland-Ukraina-konflikten. Det er disse konfliktene vi snakker om. Selv om det finnes flere titalls små og store konflikter rundt om i verden.

Med et FN som virket perfekt kunne kanskje disse konfliktene reduseres eller fjernes. Hvorfor skjer ikke det?

Sikkerhetsrådet med sine 15 medlemmer spiller en viktig rolle i FN. Og her sitter det fem land som kan legge ned VETO mot ethvert forslag. Blant annet kan Russland stoppe ethvert vedtak som omhandler landets konflikt med nabolandet Ukraina.

– Russland kritiseres hele tiden, men de er der tross alt. De må føle på kritikken. Frankrike har fremmet et forslag om at vetoretten skal falle bort når det er snakk om folkemord, sa Alseth. Det betyr også noe at diskusjonene rundt denne konflikten er flyttet fra Sikkerhetsrådet til Generalforsamlingen i FN. Noe som kanskje kan gjøre FNs rolle enda viktigere.

Fasittsvarene fikk vi kanskje ikke. Kanskje finnes de ikke en gang. Men å snakke sammen, tenke sammen og se sammen kan kanskje på sikt gjøre oss mer handlekraftig. Det ansvaret ligger faktisk på ALLE.

Og et lite film-tips til ALLE. Filmen «Hammarskjöld» handler om FNs andre generalsekretær. Filmen er aktuell nå i vår, og vi anbefaler ALLE om å se den. En spennende film, en viktig film og en nyttig film for oss alle.

FNs bærekraftsmål for å gjøre verden til noe bedre.