Så fint det ble! I dag satte vi FN på dagsorden, og det ble et supert møte med verdens viktigste organisasjon. Det er slike møter vi trenger mange av.

Tor Arne Alseth fra FN-sambandet prata i et par timer – til oss og sammen med oss… Om Nobels Fredspris, om FN, om menneskerettigheter, om demokrati og om bærekraftsmål.

Fredsprisen for 2021 ble som kjent tildelt Maria Ressa og Dmitrij Muratov, henholdsvis fra Filippinene og Russland, for sin innsats for ytringsfrihet. En frihet som er en forutsetning for demokrati og varig fred. De fikk prisen i Oslo samtidig som vi snakket om FN og Nobels Fredspris i auditoriet vårt.

DERFOR:

Dagens hovedtema var innelysende: YTRINGSFRIHET OG FNs ROLLE I EN UROLIG VERDEN.’

Tor Arne Alseth sammen med Kari Dahlen Aspenes som er ansvarlig for samfunnsfagsseksjonen på Aglo.

Tor Arne Alseth presiserte flere ganger at informasjonsfrihet og ytringsfrihet er viktig for å unngå krig. Med andre ord; «Journalistikk beskytter mot maktmisbruk». Det er også et viktig poeng at det er en klar sammenheng mellom pressefrihet og hvordan demokratiet fungerer i et land.

Men gir ytringsfriheten oss rett til å si hva vil vil? Tor Arne la vekt på at Ytringsfriheten ikke skal brukes til å krenke andre. Ytringsfriheten har dermed noen begrensninger, vi kan ikke ukritisk krenke menneskeverdet.

Så ble det pause. Gløgg og pepperkaker. I disse smittetider ble elevene/lærerne våre spredd rundt om på skolens areal for å nyte godene.

Journalistene er der for å fortelle om det som foregår på øverste hold.

I dag var det også nøyaktig 73 år siden Menneskerettighetserklæringen ble underskrevet. Menneskerettighetserklæringen er verdens kanskje mest leste dokument. Og kanskje viktigere enn noen gang.

Menneskerettighetene handler om ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og trosfrihet. Og de handler og at vi har rett til å slippe en verden hvor det finnes tortur, slaveri og tvangsarbeid. Og de handler om at vi har rett til mat, helsehjelp, utdanning og et trygt klima..

Tor Arne Alseth tok oss med inn i kjernen av pensum til faget SAMFUNNSFAG. FN med sine 193 medlemsland er helt nødvendig for å skape en bedre og mer rettferdig verden – for alle.  Norge med sin plass blant de 15 landene i Sikkerhetsrådet er en viktig og synlig aktør i verdens viktigste organisasjon.

Til slutt ble elevene våre utfordret til å oppsummere dagen i dialoggrupper.

  • HVILKE UTFORDRINGER TROR DERE ÅRETS FREDSPRISVINNERE HAR MØTT I SINE LAND?
  • HVORFOR ER DEMOKRATI OG YTRINGSFRIHET SÅ VIKTIG?
  • HVA VET VI OM FN SOM ORGANISASJON OG AKTØR I VERDEN?

 

  • Fem 3AFA-elever som syntes dagen var nyttig!