TEKST OG FOTO: ROAR A. FORDAL, TRØNDER-AVISA

– Vi ville se på hva som kan være til hjelp for elever med problemer på skolen, sa Rune Hyldmo under en presentasjon av oppgaven. Han er enhetsleder ved oppfølgingstjenesten i Stjørdal kommune. Elin Kristiansen arbeider som spesialsykepleier i tjenesten.

– Ved å samarbeide om oppgaven kunne vi drøfte problemstillinger underveis. Vi intervjuet de seks, og fikk høre hvordan de fikk bistand og tilrettelegging slik at trivsel og skoleresultater ble mye bedre for alle seks, sa Elin Kristiansen.

I intervjuene fortalte elevene om hvordan de hadde det før de kom til Aglo, og hvordan de ble møtt der.

«Vekst og mestring hos skoledropouts» var tittelen på masteroppgaven.

– Ungdom uten utdanning vil ofte ikke få jobb. Opplevelsene av egen situasjon, og av tiltakene de møtte var blant det vi tok opp, sa Rune Hyldmo.

Trygghet, samhold, tilrettelegging, andres syn, og trivsel var stikkord for dybdeintervjuene med de seks elevene, og for vurderingene i oppgaven.

– Alle seks sa de fikk en ny mulighet da de begynte på Aglo. Det var interessant å få høre om hvordan ungdommene grep muligheten, og hvor bra det gikk med hver enkelt, sa Elin Kristiansen.

Det ble en oppgave om seks som fikk bistand til både å trives og å mestre, og tankevekkende om hva som kan endre negativt til positivt for skoleelever.