TEKST OG FOTO: tsj

Elever som sliter med lese- og skriveopplæringa har lenge stått uten et skikkelig oppfølgingstilbud. Dette prøver nå vi på Aglo å ta konsekvensen av.

Hver høst må elevene våre gjennom testverktøyet «Rådgiveren». Et verktøy som skal avdekke eventuelle vansker i matematikk, engelsk eller norsk. I tillegg gir verktøyet en beskrivelse av hvilke tiltak som kan settes inn.

– Årsaken til at vi bruker «Rådgiveren» er å finne fram til alle de som trenger ekstra hjelp og støtte. På Aglo satser vi nå spesielt på norskfaget, forteller Evelyn Thomsen som har videreutdanning i lese- og skrivevansker. Hun er ansvarlig for gjennomføringen av norskkursene på Aglo.

Kursene består av 18 timer intensiv trening i skriving og lesing. Det er bygd opp rundt programmet Drillpro. Her får elevene trening blant annet i rettskriving, ordforråd og bruk og forståelse av ulike fremmedord. I skoleåret 2011-12 vil 30 av elevene våre gjennomgå kurset. Noen er fremmedsråklige, men de fleste er elever som har norsk som sitt morsmål.

aglo.no var med på en av timene. Evelyn sammen med tre elever. Viktigste arbeidsredskap var naturlig nok PC’en. Elevene løste ulike oppgaver på ulike nivå, og fra sin PC kunne Evelyn følge med på det som skjedde. Blant annet kan hun enkelt styre elevene gjennom ulike øvinger.

Natalia kommer opprinnelig fra Russland og har bodd i Norge bare noen få år. Hun er glad for at hun på denne måten kan styrke norskkunnskapene sine ytterligere.

– Jeg lærer mest rettskrivning. I starten var det svært vanskelig å lære norsk, men gjennom å jobbe med faget blir det mye enklere etter hvert, sier hun.

Ismail fra 1HSA sitter ved siden av Natalia og er helt enig med henne. Han kom fra Somalia for tre år siden.

– Det er ikke lett å lære seg et helt nytt og fremmed språk. Dette er en fin måte å lære språket på. Jeg trenger nemlig å trene, sier han.

18-timerskursene avsluttes med en test som kan sammenliknes med testen de var gjennom før de begynte på kurset.

– Sist skoleår var det en klar bedring i resultatene etter å ha gjennomført kursene. De fleste bedret prestasjonene sine med 15-20 prosent, sier Evelyn Thomsen.