fbpx
Feiltolkning av Aglo-tall

For noen dager siden presenterte Kunnskapsdepartementet rapporten «Skole- kvalitet i videregående opp læring». Rapporten er laget av Senter for økonomisk forskning (SØF). Kvaliteten på skolen blir beregnet ut fra sju indikatorer; fullført videregående opplæring på normert tid samt elevenes karakterer.

Aglo videregående skole kom særdeles dårlig ut, og ble rangert som den dårligste av skolene i Nord-Trøndelag.

Thomas Mo reagerer sterkt på grunnlaget for rapporten. Et grunnlag han mener gir en feil framstilling av skolen.

– Undersøkelse som dette tar vi alltid på alvor. Men den sier noe om 21 elever i 2008/2009, og ingenting om de 128 andre elevene på Aglo som ikke var med i undersøkelsen.  Kun 14 prosent av elevmassen vår i de aktuelle årene er altså med i beregningsgrunnlaget, forteller Thomas Mo.

Mo har vært i kontakt med forskerne bak rapporten, og de har muntlig beklaget framstillingen av Aglo. De innrømmer også at på grunn av Aglos spesielle elevgrunnlag burde vi aldri ha vært med i en undersøkelse som dette. De tre andre Blå Kors-skolene er av liknende årsaker ikke med i undersøkelsen.

Thomas Mo understreker at Aglo er et alternativ til den offentlige skolen. Et alternativ i ordets rette forstand.

– Et normert skoleløp er vanskelig for mange av våre elever. Uro i oppvekstmiljø, behandling og diagnoser kan gjøre skolehverdagen vanskelig. Vi kan anbefale elever å ta et skoleår på nytt, og vi kan anbefale omvalg. Vi jobber hardt for at elever møter enkelte dager på skolen i troa på at skoleresultatet ikke alltid er det viktigste. Å lykkes med andre sider av livet er vel så viktig en periode for senere å komme tilbake til skolen. Undersøkelsen bruker slike argument som negativt i forhold til skolekvalitet. De alternative løpene som vi mener er helt nødvendig for mange av elevene våre i undersøkelsen. Alternative løp blir ikke bli verdsatt i undersøkelsen. Snarere tvert imot, sier Mo.

Undersøkelsen viser også til resultater som ikke blir brukt som en del av rangeringsgrunnlaget. Blant annet viser den at gruppen med Aglo-elever som var med i undersøkelsen hadde bedre sluttkarakterer fra videregående skole enn det de hadde da de forlot grunnskolen for å begynne på Aglo. Thomas Mo forteller at de bare var noen få skoler som kunne vise til tilsvarende framgang etter overgang til den videregående skolen. Heller ikke de positive Aglo-resultatene fra de årlige elevundersøkelsene vektlegges.

– Jeg har også drøftet dette med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som er enig i våre vurderinger av rapporten, sier Thomas Mo

Spørsmål?

Hos oss er det alltid noen som kan bistå deg

Følg oss

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook poster

Som om det ikke er varmt nok på skolen vårres i dag... Byggavdelinga gjennomførte likevel brannøvelse utenfor verkstedet sitt i for middag. Fin test, og ALT gikk bra!Image attachment

Som om det ikke er varmt nok på skolen vårres i dag... Byggavdelinga gjennomførte likevel brannøvelse utenfor verkstedet sitt i for middag. Fin test, og ALT gikk bra! ... Se merSe mindre

2 dager siden
Last mer

Instagram poster
Plantedag med elevene på FBIE i dag🌼🌿🌾🌸🪻😊☀️ Varmt, men artig! 

#beplantning #plantekasse #hammerplanteskole #stauder #sommerblomster #cordyline #eføy
💙"Skap en karakter"🩵 Dagens oppgave på FBIE.