Plast og avfall overalt. Da er det viktig å få rydda det bort! Hvilket AF-avdelingen gjorde i formiddag.

Den store nasjonale Strandryddedagen er i morgen, 5. mai. Vi på AF-avdelingen tok dagen i dag. En hel skoledag ble benytta til å rydde plast i området rundt Steinvikholmen. Liknende aksjoner finner sted over hele landet i helgen.

Ut i grøfta, over jorder, opp i trærne og ut i fjæra.. Vi var litt overalt.

Nesten 40 lærere og elever utstyrte seg med store plast…poser og vandra optimistisk mot sjøen. Sekk etter sekk ble plutselig alt annet enn tomme. Massevis med hvit plast både i strandsonen og langs skatvalsåkrene tydet på at også de lokale bøndene har en jobb å gjøre på denne fronten.

Midtveis på vandringa ble det full stopp – og grilling. Så litt plastplukking igjen. Sekkene ble avlevert i Stjørdal, og 100 kroner pr. sekk var et honorar vi kommer til å sende videre til bistandsprosjektet vårt, Mercy Ships. 25 sekker totalt og 2500 kroner til Mercy Ships. To fine og gode gjerninger i løpet av en skoledag med andre ord.

Det siste bildet undertegnede tok på turen var bildet av Steinvikholmen. Så vakkert. Klart vi må holde omgivelsene like vakker.