Enkelte skoledager husker du LENGE. 3PBA (påbygg) hadde en slik skoledag i dag. 14 elever og to lærere dro nordover til Falstadsenteret i Ekne. Et museum, minnested og menneskerettighetssenter med en sterk historie som fangeleir under andre verdenskrig.

Det ble en meget lærerik og spennende dag. Elevene startet med å besøke Falstadskogen. Et sted hvor flere hundre krigsfanger ble henrettet under krigsårene. Du greier ikke å forlate dette stedet uten å ha med deg mange tanker.

Utstillingen «Maktens ansikter» befinner seg i Kommandantboligens kjelleretasje. Her hadde den tyske leirledelsen under andre verdenskrig sin offisersmesse, peisestue, bar, kjegle- og skytebane samt tilfluktsrom. Med historien som utgangspunkt, inviterer nå Kommandantboligen til refleksjon og samtaler om sammenhenger mellom makt, handlingsrom, valg og ansvar. 

– Der var på mange måter et moderne museum som utfordret elevene våre. De kunne gå rundt i utstillingen og utforske det som skjedde her under krigen. Du kunne sette deg rundt et bord sammen med andre elever og snakke om det de nettopp hadde sett og hørt om. Her fikk de forskjellige «caser» de skulle ta stilling til. Hva ville DU ha gjort i ulike situasjoner som kunne dukke opp i en krigssituasjon, forteller historielærer Rikard Ulseth til aglo.no.

Falstadsenteret ligger på Ekne i Levanger kommune.

Elevene våre var svært delaktig og meget engasjerte, og dagen ble ledet en meget dyktig formidler på Falstadsentert. En perfekt fagdag i historie rett før skoleårets første ferie.

alt
Kjærlighet og fred – ikke krig