TEKST OG FOTO: tsj

UTSTILLINGEN «FIENDEN BLANT OSS» er en dyster påminnelse om angiveri i Norge under andre verdenskrig.  For mange et vanskelig tema, men like fullt et tema som norske skoleelever fortsatt kan lære av.

Hvem snakker sant? Hvem er venn og hvem er fiende? Kan vi stole på deg, eller bør vi holde oss unna.  Er vi villige til å ofre eget liv og egne verdier for å hjelpe andre? Dette var spørsmål og dilemmaer Aglo-elevene måtte ta stilling til.

alt alt
Denne cella ble brukt som «mørkecelle» under krigen Et arkiv med navn på samtlige Falstad-fanger vekket oppmerksomhet

Utstillingen på Falstad har som formål å få elevene til å forstå historien.En må lete seg gjennom skuffer og skap for å finne fram til informasjon.  Avisutklipp, korte historier og videoklipp. Utstillingen bygger på studier av et utvalg saker fra landssvikerarkivet (Riksarkivet), intervjumateriale fra NRK og Falstadsenterets arkiv, samt faglitteratur om temaet angiveri.

– VI TENKER PÅ KRIGEN på en helt ny måte. På mange måter har vi kommet inn i «hodene» på de som deltoktok i krigen. Å være akkurat der det skjedde gir oss en helt ny opplevelse, fortalte to av jentene i AF-klasssen, Hege og Kristin. Sammen med historielærer Lillian Solstad jobbet de seg gjennom et arkiv med navn på personer som satt i tysk fangenskap på Falstad.

– Kjenner norsk ungdom godt nok til det som hendte her hjemme under krigen?

– Vi har jo lært om krigen på skolen. Men det virker annerledes når vi får høre historier som handler om helt vanlige mennesker. Det er viktig å huske det som skjedde slik at det ikke skjer igjen, sier AF-jentene.

alt

PÅ FALSTADSENTERET måtte elevene selv engasjere seg i temaet. De diskuterte temaet angiveri i grupper, og skulle også lage digitale produksjoner som ble lagt frem for de andre elevene.