Aglo opplæringssenter er en av de største virksomhetene innenfor Blå Kors Norge. Totalt er det ca. 75 ansatte fordelt på alle de fem virksomhetene.  I tillegg kommer ca. 80 ansatte tilknyttet Aglo vgs. Sammen er vi AGLO!

De som er innom nettsida vår aglo.no burde være godt kjente med Aglo videregående skole. Nå skal vi presentere resten av den flotte Aglo-familien!

Aglo opplæringssenter ligger på Skatval i Stjørdal kommune. Senteret eier og drifter eiendommene som inneholder Aglo-virksomhetene. I tillegg har opplæringssenteret følgende avdelinger:

 

Aglo barne- og familiesenter

Aglo barne- og familiesenter er en heldøgnsinstitusjon for foreldre og barn. Senteret er et tilbud til foreldre og barn, og ønsker å hjelpe foreldrene til å ivareta sine omsorgsroller for barna sine.

Senteret har i dag plass til ni familier. Det kan også tilby akuttplasser ved behov.

Aglo barne- og familiesenter ligger i Skatval, en snau kilometer fra Aglo videregående skole

 Mer info: www.aglobarneogfamiliesenter.no

  

Aglo barnehage, Eventyrhuset

Aglo barnehage, Eventyrhuset, ligger i naturskjønne omgivelser vegg i vegg med Aglo vgs på Skatval. For elever på Aglo vgs.er det praktisk med barnehage så nært skolen.

Barnehagen samarbeider også med barne- og ungdomsarbeiderlinja til skolen. Fra barnehagen har vi utsikt til sjøen, med gangavstand for de største og skogen har vi helt inn på barnehageområdet. Kjennetegnet til Eventyrhuset er det store og allsidige uteområdet. Vi legger vekt på å være mye ute.

Mer info: www.aglobarnehage.no 

 

Aglo barnehage, Sentrum

Aglo barnehage, Sentrum, ligger svært sentralt i Stjørdal med nærhet til både skogen og sjøen. I tillegg har vi kort avstand til både Blinkparken, Kimenparken og andre lekeplasser. Barnehagen har også et spennende uteområde som innbyr til allsidig lek og motorisk aktivitet.

I Aglo barnehage Sentrum er flere språk og kulturer representert, og dette er noe vi ser på som en stor ressurs for barnehagen. Barnehagen har derfor også stort fokus på språk og lesing, musikk og drama i sitt arbeid. Vi benytter oss av kulturtilbud i nærheten, som konserter og forestillinger, og vi bruker biblioteket aktivt.

 Mer info: www.aglobarnehage.no

 

 Grunnskolen

Grunnskoleavdelingen er Stjørdal kommune sitt alternative grunnskoletilbud. Tilbudet er for ungdom som trenger et alternativt og tilrettelagt undervisningstilbud etter anbefaling fra PP-tjenesten i Stjørdal.

Elevene er formelt elever ved hjemmeskolene, men har sitt daglige skoletilbud ved Aglo. Her får de et tilrettelagt undervisningstilbud. Undervisningen foregår i små grupper med stor voksentetthet. Gruppesammensetningen og antall elever varierer fra år til år. Grunnskolen har tilhold ved Aglo vgs.

 

Driftsavdelingen

Aglo opplæringssenter har en stor driftsavdeling som også bidrar til driften på Aglo videregående skole. Avdelingen består av renholdere, kontorfaglig personell og byggdriftere.

Driftsavdelingen tar også ansvar når det sosiale står i fokus. De er også spesialister på bålpanne, servering og julebelysning.Avdelingen jobber hardt, de har godt humør og vi trenger dem!