AV: tsj

Blå Kors jobber med alt fra små barn, via «større» barn og voksne. Konseptet vårt er behandling av russkader, forebygging og skolevirksomhet. Egentlig mye mer enn folk flest vet om. Blå Kors har det siste året intensivert arbeidet blant barn og unge.

Med Aglos ca. 120 ansatte, 175 elever, 125 barnehagebarn og sju familier er vi en av landets aller største Blå Kors-virksomheter. Her er oversikten over «søsknene» våre i regionen (klikk på navnene for å gå til hjemmesidene deres).


LADE BEHANDLINGSSENTER BLÅ KORS:
  LBS er et tverrfaglig spesialisert behandlingstiltak for mennesker med alle typer rusrelaterte problemer. Ligger i Trondheim og er en av landets største behandlingsinstitusjoner for mennesker med ulike typer rusproblematikk.

LBS tilbyr behandling ved fem avdelinger: Poliklinikken, Akutt- og avrusningsavdelingen, Utredings- og skjermingsavdelingen, Klinikkavdelingen og Avdeling for gravide og småbarnsforeldre (AGS).

alt

Lade BehandlingsSenter, vår nærmeste Blå Kors-nabo

BARNAS STASJON: Et samarbeidstiltak mellom Blå Kors Midt og Nord og Trondheim Kommune. Det er et byomfattende forebyggende tiltak for småbarns-familier med psykiske og/eller rusrelaterte vansker med barn i alderen 0-8 år. Holder til i Olav Trygvassons gate i Trondheim sentrum. Barnas Stasjon er et resultat av den store TV-aksjonen i 2008. Finnes i Fredrikstad, Drammen, Tønsberg, Hamar, Kristiansand og Trondheim.

KOMPASSET: Også et resultat av TV-aksjonspengene. Er lokalisert sammen med Barnas Stasjon og tilbyr terapi, rådgiving og undervisning for unge mellom 14 – 35 år som har foreldre med alkoholproblemer. Et helt nytt Blå Kors-konsept som nå er etablert i Bergen, Sandnes, Oslo og Trondheim.

alt
BLÅ KORS BOSENTER I ÅLESUND
har boliger til personer som har et rusproblem og som er rusaktive. Jobber med botrening og endringsprosesser hos personer med rusrelaterte problem.

I skrivende stund forsøker Blå Kors Midt og Nord også å etablere et botilbud i Tromsø. Inntil da er Aglo landets – og et av Europas – nordligste Blå Kors-virksomheter.

I tillegg driver Blå Kors Midt og Nord frivillige aktiviteter (først og fremst for barn og ungdom) Molde, Tromsø, Sørreisa, Nerlandsøy, UIsteinvik og Rissa.

Regiondirektør for Blå Kors Midt og Nord er Odd Anders With som også er daglig leder på Aglo Opplæringssenter.

Les mer om Blå Kors Midt og Nord ved å klikke på denne linja.