TEKST OG FOTO: tsj

Det er Gjensidigestiftelsen som har gitt Blå Kors en ekstra julegave på halvannen million kroner som nå blir delt ut til alle barne- og ungdomsaktivitetene i organisasjonen. Aglo vgs. har dermed fått en førjulsgave på hele 135 000 kroner. Aglo Barnehage har fått 55 000 kroner mens Aglo Familiesenter mottar 28 500 kroner. Giveren vil at det skal gi barn og unge en ekstra juleopplevelse.

Det var en svært godt fornøyd regiondirektør, Odd Anders With, som denne uka fikk beskjed om at han kan bruke litt ekstra til jul. I år som i fjor. Da han stakk innom AF-klassen med den småkoselige meldingen var i alle fall tilbakemeldingene gode!

Også i 2010 mottak Blå Kors – og dermed også Aglo vgs. – en tilsvarende gave. Da inviterte vi blant annet til huskonsert med Aleksander Denstad With (t.v.) og gitaristen Tommy Kristiansen samt at hele skolen dro i buss til Rockheim hvor vi fikk både omvisning og lunsj.

alt

Hva den blir denne gang vet vi faktisk ikke. Det eneste vi vet er at gaven skal gi elevene våre en ekstra god juleopplevelse.

Spennende…!

Gjensidigstiftelsen deler i år ut totalt sju millioner kroner til Blå Kors, Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Redd Barna og Krisesentrenes sekreteriat. Om lag halvannen million kroner vil gå til Blå Kors sitt arbeid blant barn og ungdom.

Kriteriet for tildelingen er at den skal komme barn og unge til gode. En ekstra julegave «utover det ordinære». En juleopplevelse, en gave eller noe en strengt tatt ikke hadde regnet med i juletida.

Aglo vgs. takker for gaven og lover at den skal skape glede og «litt ekstra» rundt om på skolen vår