fbpx
Det handler om å bli sett!

TEKST: TINA FAGERHUS BRODAL
FOTO: tsj

 

GØRILD JORAMO HAR JOBBET på Aglo i godt over tjue år. Nå er hun assisterende rektor. Årene ved skolen har lært henne at det er et klart behov for skoler med en litt annen profil enn de offentlige skolene. Joramo er overbevist om at de fire Blå Kors–skolene er et viktig og helt nødvendig supplement til den of¬fentlige skolen.

DENNE HØSTEN LEVERTE Joramo en mastergrad på NTNU hvor problemstillingen var: «Hvordan opplever skolelederne i Blå Kors–skolene mulighetene til å utvikle skolens læringsmiljø». Det er første gang at det har blitt satt et slikt fokus på skolevirksomheten til Blå Kors, og resultatene viser med all tydelighet at Blå Kors–skolene så absolutt har en framtid – en lys framtid.

GØRILD TRIVES VELDIG GODT på Aglo, både blant elevene og de ansatte. Hun er opptatt av å få fram hva som skiller nettopp en Blå Kors–skole fra en vanlig offentlig skole.

– Først og fremst er våre skoler mindre. Vi har en felles holdning hvor vi legger vekt på å skape trivsel og trygghet. Det er faktorer som etter vår mening må være på plass før læring kan skje. Det er også viktig å poengtere at Blå Kors–skolene har et felles verdi– og menneskesyn, sier Gørild Joramo.

HUN ER TYDELIG PÅ at hun ikke ser noen motsetninger mellom faglig læring og det å fokusere såpass sterkt på trygghet og trivsel. Tvert imot.

– En resultatorientert skole gir ikke nødvendigvis gode faglige resultater. Blir karakterene det viktigste, risikerer vi at elevene ikke våger å spørre i frykt for å avsløre svakhet. Det sterke samarbeidet mellom lærer og elev skaper etter vår mening det beste utgangspunktet for god læring, sier hun.

alt

– Alle skolene våre har økt aktiviteten betydelig de siste årene. Søkerinteressen mot skolene er stor, og vi har ikke mulighet til å ta imot alle de elevene som ønsker seg til skolene, forklarer Gørild.

GØRILD JORAMO ER PÅ INGEN måte enig i påstanden om at privatskolene «skummer fløten» av elevmassen. De fire Blå Kors–skolene har et helt annet utgangspunkt når de leter etter nye elever.

– Vi ønsker oss først og fremst de elevene som trenger en ny mulighet. De elevene som trenger oss aller mest. Vi vil rett og slett ikke være en skole for eliten, sier hun.

Men likevel kan de fire skolene vise til gode resultater. Joramo poengterer at elevene på Aglo vgs. faglig kommer like godt eller bedre ut enn de øvrige skolene i Nord–Trøndelag og på landsbasis. Resultater fra sentralgitte eksamener bygger opp om dette inntrykket.

ØVREBØ VGS. (Vennesla), Seiersborg vgs. (Fredrikstad), Hop vgs. (Askøy) og Aglo vgs (Skatval) har i dag om lag 350 elever. Gørild Joramo har besøkt alle fire skolene og snakket med ledelsene der.

– Resultatene mine viser at de fire Blå Kors–rektorene opplever læringsmiljøet på skolene som godt, men med forbedringspotensial. De har tillit til de ansatte og stor tro på egen betydning for læringsmiljøet på skolene sine, og tre av dem har også stor tro på egen påvirkning av elevenes læringsmiljø, forklarer Joramo.

HUN FORTELLER VIDERE at de fire rektorene har en felles holdning om at trivsel og trygghet er grunnleggende og nødvendig for at læring skal finne sted.

– Dette er noe som går igjen som en rød tråd i intervjuene. Ressursbruken ser ut til å være i samsvar med fokuset å «se» eleven, understreker Gørild.

Oppgaven viser at de fire rektorene synes å ha en demokratisk lederstil, og de delegerer arbeid og ansvar med mellomlederne.

– Rektorene opplever at det er et sterkt indre samhold og samarbeid mellom de ansatte på skolen, noe jeg kan under-skrive på etter 20 år ved Aglo, understreker hun.

Spørsmål?

Hos oss er det alltid noen som kan bistå deg

Følg oss

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook poster

Skoleåret 2023/24 nærmer seg slutten. Og nå kan Vg1 Håndverk, design og produktutvikling samt Vg 2 Søm og tekstilhåndverk presentere utstillingen SKAPERGLEDE. Høytidelig åpnet nå i formiddag. Stikk gjerne innom utstillingen og bli imponert av elevene våre. Vi ble det!Image attachmentImage attachment+2Image attachment

Skoleåret 2023/24 nærmer seg slutten. Og nå kan Vg1 Håndverk, design og produktutvikling samt Vg 2 Søm og tekstilhåndverk presentere utstillingen "SKAPERGLEDE". Høytidelig åpnet nå i formiddag. Stikk gjerne innom utstillingen og bli imponert av elevene våre. Vi ble det! ... Se merSe mindre

2 uker siden
Last mer

Instagram poster
@aglo_fbie har fordypet seg i aboriginsk kultur både i engelsktimene og i programfagene, og vi har hatt en vakker men vindfull dag på Vinge🏖😊🌞🌬

#fbie #dotart #frisørblomsterinteriørogeksponeringsdesign #aboriginalart
Plantedag med elevene på FBIE i dag🌼🌿🌾🌸🪻😊☀️ Varmt, men artig! 

#beplantning #plantekasse #hammerplanteskole #stauder #sommerblomster #cordyline #eføy
💙"Skap en karakter"🩵 Dagens oppgave på FBIE.