TEKST OG FOTO: tsj

I vår har Aglo-styret vedtatt at skolen skal ha sin egen rusplan. I følge Odd Anders With blir dette et arbeidsredskap som kan gjøre det lettere å profilere skolen som en Blå Kors-skole.

– Vi lager ikke en rushandlingsplan på skolen fordi vi må, men fordi våre verdier må konkretiseres for at de skal ha verdi. Som Blå Kors-skole er det også naturlig at vi har ambisjoner på området. Det betyr at vi må ta medansvar for russituasjonen i samfunnet, og da må skolen være på hugget både når det gjelder holdninger, kompetanse og forebygging ved at vi blir kjent med elevene og bryr oss om det som er viktig i deres liv. Nå arbeider også Stjørdal kommune med en rusplan, hvor Aglo er involvert. Da er det på sin plass å ikke være noen sinke selv, sier Odd Anders With.

At Aglo vgs. skal være en rusfri skole har i alle år vært en målsetting. For skolen er det svært viktig å vise elevene at vi bryr oss

– Vi må kunne håndtere kunnskapen om rusens konsekvenser på en troverdig måte, slik at elever i alle aldre ser at rusen på kort eller lengre sikt undergraver selvråderetten i eget liv, og altfor ofte også rammer andre. Vi kan ikke tie stille om nasjonens største sosiale og helsemessige utfordring, sier With.

Elevene skal kunne merke at Aglo vgs. har kunnskap og ikke er likegyldig om noe skulle skje.  Det skal være en levende og relevant plan som også har rutiner på hvordan man håndterer saker som dukker opp. Forutsigbarhet øker tryggheten. Det vil aldri være i elevens interesse om man ser mellom fingrene når et rusproblem dukker opp, uansett størrelse.

– Vil du si at rus er en spesiell utfordring for Aglo videregående skole?

– Rus er nok en utfordring for alle landets videregående skoler, også her. Tror man noe annet, kjenner man både samfunnet og elevene for dårlig. Og dersom man benekter det, kan man jo heller ikke hjelpe. Vi vil hjelpe, fordi det betyr så mye for både elev, familie og øvrig nettverk når vi lykkes. En forskerrapport om Aglo beretter om stor trivsel og gode fellesskapsopplevelser. Her ligger en forebyggingseffekt som Aglo og elevene drar nytte av, sier Odd Anders With.