fbpx
– Det er NÅ vi må ta tak!

Det har kommet svært positive tall fra årets store elevundersøkelse; Aglo videregående skole har ikke registrerte mobbetilfeller i vg1!

Elevundersøkelsen i 2012 tok blant svært mange temaer opp mobbesituasjonen i norske skoler. Om lag 2 000 skoler på 7. og 9. trinn samt det første trinnet i videregående var med i undersøkelsen. Av de 2000 skolene ble det registrert null mobbing på om lag 70 av skolene. Kun en av de nordtrønderske skolene havnet i denne gruppen; Aglo vgs. Skatval!

– Det er positive tall som viser at Aglo vgs. både har evne og vilje til å ta tak i temaet mobbing. Vi har hatt – og vil sikkert også få – episoder også hos oss, men vi gjør alt vi kan for å hindre at det utvikler seg til gjentatt mobbing, forteller rektor Thomas Mo som understreker at mobbing jevnlig diskuteres både blant lærere og elever.

Aglo har også utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing som de kan lese mer om her.

Mo sier til aglo.no at undersøkelsen er en bekreftelse på hvor viktig det hele tiden er å ha fokus. Et resultat som det Elevundersøkelsen 2012 nå viser er ingen sovepute, men derimot en inspirasjon til å ta et skikkelig tak i kampen mot mobbing.

Han legger også vekt på elevrådets positive medvirkning. I forrige skoleår gjorde elevrådet en kjempejobb for elevmiljøet på skolen. Elevrådet har utvilsomt sin del av æren for at Aglo kom så godt ut av denne undersøkelsen.

Aglo-ledelsen understreker at elevundersøkelsen gav gode resultater rundt temaet mobbing, men at den også viste at det finnes områder Aglo vgs. må jobbe videre med.

Naboen vår i sentrum, Ole Vig vgs, kommer også godt ut av undersøkelsen og er rangert som den tredje beste skolen i Nord-Trøndelag når temaet er mobbing.

Den andre Blå Kors-skolen i undersøkelsen, Øvrebø vgs. i Vennesla, kom i likhet med Aglo vgs. med blant de ca. 70 skolene hvor ingen elever følte seg mobbet.

Det er analysefirmaet Conexus som på vegne av Dagbladet har tatt utgangspunkt i mobbetallene fra årets Elevundersøkelse og deretter rangert de 2 000 skolene. Og rangeringen viser store forskjeller i skole-Norge. Ved enkelte skoler har mer enn 30 prosent av elevene rapportert at de har vært utsatt for mobbing.

Av fjorårets vg1-elever på Aglo deltok 69,9 prosent i elevundersøkelsen som arrangeres i regi av Utdanningsdirektoratet. Spørsmålet elevene måtte svare på var følgende:

«Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?»

Skoleforsker Thomas Nordahl ved Høyskolen i Hedemark har følgende kommentar til dagbladet.no:

– Tallene viser at barn og unge i dag er veldig avhengig av å gå på «riktig» skole» for å slippe å oppleve ulike former for mobbing. Noen skoler er åpenbart dyktige til å se elevene sine og skape et godt og inkluderende læringsmiljø. Andre lykkes ikke like godt, kanskje fordi de ikke prioriterer arbeidet mot mobbing høyt nok, mangler gode rutiner eller ikke har kompetente lærere, sier Nordahl.

I Dagbladets rangering er skoler med færre enn 30 elever på trinnet eller med en svarprosent under 50 prosent.

Her kan du lese mer om undersøkelsen

Spørsmål?

Hos oss er det alltid noen som kan bistå deg

Følg oss

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook poster

Last mer

Instagram poster
💙"Skap en karakter"🩵 Dagens oppgave på FBIE.