Vi på Aglo har en fantastisk nabo. Selveste Steinvikholm slott ligger en kjapp gåtur eller sju-åtte lange stenkkast unna skolen vår.

I disse Konrona-tider kan vi kanskje bruke litt tid på å friske opp historiekunnskapen vår. Vi er nemlig plassert midt oppe i et historisk område. Undertegnede var der I DAG. En forlater ikke dette minnesmerket upåvirket. Derfor litt oppdatering!

Alle som har vært elever på Aglo har vært der. Bli-kjent-turene, gymtimene, den årlige advenststunda og de små koselige turene nedover til slottet vårt som ligger majestetisk til innerst i Trondheimsfjorden. Selvsagt er beskrivelsen MAJESTETISK den eneste riktige måten å si det på.

Aglo-elever på bli-kjent-tur til Steinvikholm slott.

Men er vi gode nok på historien?

Steinvikholm Slott er  restene av det som en gang var Norges første og eneste middelalderslott. Steinvikholm slott ble bygd av den siste katolske erkebiskopen i Norge, Olav Engelbrektsson. Dette var i en tid med ufred i landet og han følte seg utrygg i Nidaros. Derfor idylliske og trygge Skatval langt inne i fjorden.

I noen år på 1500-tallet var Steinvikholmen det virkelige maktsentrum i Norge. Olav Engelbrektsson ble utnevnt til katolsk erkebiskop i 1523, og reiste umiddelbart til Roma for å bli godkjent av paven. Oppholdet i Roma tok imidlertid lengre tid enn planlagt.

Det er mye som tyder på at erkebiskopen fikk inspirasjon til å bygge Steinvikholm slott i løpet av oppholdet i Roma.

Kunstneren Leonardo da Vinci var, i tillegg til mye annet, militær rådgiver for paven. Han var med og tegnet militære forsvarsanlegg for Vatikanet. Blant annet er det Leonardo da Vinci som har fått æren for et slott som ble bygd i Portugal på samme tid som Steinvikholmen. Dette slottet er tilnærma identisk med det slottet som Olav Engelbrektsson bygde utenfor Trondheim. Men ingen påstår at Steinvikholm Slott ble tegnet av vidunderkunstneren.

Olav Engelbrektson satt med all makt i Norge på denne tiden, både politisk og kirkelig. Som katolsk overhode var han kirkens sjef, i tillegg var han leder for kongens råd. I klartekst betyr dette at han også var politisk overhode i Norge.

Når vi er på slottsbesøk vifter vi alltid med hendene…

Blomstringstiden for Steinvikholmen varte i realiteten ikke lenge. Erkebiskopen måtte rømme landet. Den katolske kirke mistet all makt, og Steinvikholmen ble etterhvert en ruin. Faktisk fungerte slottet i mange år som steinbrudd. Bygg andre steder i Trøndelag ble bygd opp med stein fra det ærverdige slottet. Blant annet Munkholmen utenfor Trondheim.

Olavsskrinet med levningene av Olav Den Hellige skal på 1500-tallet blitt oppbevart på Steinvokholm slott. Ja, det er til og med de som mener slottet fortsatt er gravplassen til Olav Den Hellige.

Les mer om den teorien her.

Nå på 2000-tallet opplever Steinvikholmen en ny glansperiode. I flere år ble operaen Olav Egelbrektson oppført i slottsruinen.

Og vi på Aglo er kjempestolte over å ha dette minnesmerket som nærmeste nabo.

… og rydder selvsagt unna plast nede på Steinvikholm slott.