Tirsdag får vi storfint besøk på Aglo vgs. For første gang på nesten ni år får vi besøk av biskopen i Nidaros. Biskopen vår heter Herborg Finnset, og kommende uke er hun på bispevisitas i Stjørdal kommune sammen med flere andre fra bispedømmekontoret.

Herborg Finnset ble biskop i Nidaros for fem år siden, og dette besøket er hennes første bispevisitas i Stjørdal kommune.  Det er en tradisjon at biskopene ca. hvert åttende år besøker menighetene for å bli bedre kjent med folk og det som rører seg lokalt. Visitasen består av gudstjenester, møter og samtaler med menighetsråd, fellesråd, ordfører og formannskap og ulike virksomheter i kommunen vår.

Biskopen starter uka hos oss på Aglo vgs, og hun avslutter visitasen i Skatval kirke med visitasgudstjeneste søndag 9. oktober klokken 11.00.

Tirsdag 4. okt. er altså første dag i visitasen.  Følget ankommer skolen vår ca. kl. 13.00, og det blir da lunsj hvor en gruppe bestående av både ansatte og elever vil være med.

Deretter blir biskopen og følget hennes med på en kort, men innholdsrik omvisning i tre av avdelingene våre. Nemlig TIF, HO og AF. Til slutt får følget med biskopen i spissen møte HELE Aglo i auditoriet klokken 14.30. Det blir det et opplegg med både sang, musikk og en orientering om hva vi driver med på Aglo.

Spennende og forhåpentlig en storfin opplevelse både for oss på Aglo og de besøkende med biskop Herborg Finnset i spissen.