Da er det  helt klart. Kunnskapsminister Tonje Brenna (AP) kunne i formiddag fortelle at regjeringen går inn for å avlyse vårens eksamener både for ungdomsskolen og de videregående skolene. Dermed følger regjeringen opp de klare anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet og en rekke andre faginstanser.

Forslaget har vært ute på høring de siste par ukene, men i dag 28. februar ble det altså endelig avgjort. Privatisteksamen og fag- og svenneprøver skal imidlertid kunne gjennomføres, slik som i fjor. Enkelte unntak er gjort det det er særskilte krav (se lenke under).

Les hele beslutningen fra regjeringen her.

 

Avlyser IKKE elevenes læring!

– Vi avlyser eksamen, men ikke elevenes læring. Nå må skoleeiere, elever, lærere og foreldre bruke de neste månedene til noe godt. Dette er ingen beskjed om å slappe av, men derimot en klar oppfordring om å jobbe mest og best mulig helt inn, sa Tonje Brenna tidligere i måneden.

Årsaken til at regjeringen ønsker å avlyse eksamen består av flere elementer.

  • Rammene for elevenes læring dette skoleåret har vært ulike og vanskelig
  • Mange har en ulik opplevelse av skolehverdagen
  • Ønske om en rettferdig og lik sluttvurdering for alle,
  • De faglige rådene, blant annet fra UDIR, har vært entydige
  • Skolen trenger bedre tid til å nå målene sine for skoleåret. Det får de med denne avgjørelsen.
  • Det var viktig med en tidlig avgjørelse. Skolen trenger forutsigbarhet.

 

  • Det blir ikke eksamen til våren her på Aglo vgs.