Aglo videregående skole er sammen med Byåsen videregående skole utpekt av fylket som pilotskoler i et etterutdanningsopplegg som skal handle om andrespråkspedagogikk,

Sist onsdag dro derfor alle Aglo-lærerne på HO (Helse- og oppvekstfag) og TIF (Teknologi og industrifag) til kollegene i Trondheim. Samlingen var den første blant flere som skal strekke seg over de tre neste semestrene. Neste samling blir forøvrig på Aglo 29. oktober. Samlingene ledes av DeKom (desentralisert kompetanseutvikling). I tillegg er NTNU medansvarlig for både kursinnholdt og fellessamlinger. Bildet vårt viser forøvrig Aglo-lærere i front i Byåsen-auditoriet, mens Byåsen-lærerne ble plassert bakerst (smittehensyn her også, selvsagt…).

Onsdagens samling satte fokus på minoritetsspråklige elever. Hvem er de, hvor kommer de fra og hvilken skole- og livserfaring har de. Målet med kurset var å skape forståelse for hvordan spåkopplæring og yrkesfagopplæring kan dra gjensidig nytte av hverandre. Etter at pilotprosjektet er gjennomført er det meningen at de andre skolene og fagområdene i fylket skal få delta i det samme kurset som Aglo og Byåsen nå gjennomfører.

I tillegg ble det samtalt rundt egne erfaringer fra både språk- og kunnskapsutvikling i klasserommet. Før oktobersamlingen skal lærerne våre – i likhet med de elevene de pleier å jobbe sammen med – ha litt lekser.

Vi sier; SPENNENDE, NYTTIG OG FRAMTIDSRETTA!