fbpx
Aglo-lærere er «snille», men ikke på karakterer…

 

Det var før jul Utdanningsdirektoratet slo fast at de private skolene gav bedre standpunktkarakterer enn de offentlige skolene, mens eksamen viste en motsatt tendens.

Undertegnede har forøvrig sjekka karakternivået i standpunkt og eksamen for 14 fellesfag og 16 programfag våren 2013. Det innebar sammenlikning mellom de private og de offentlige skolene. Utdanningsdirektoratets påstand og medias tolkning stemmer ikke overens med Udir.no’s egen karakterstatistikk. Sjekk gjerne på udir.no.

AP-politiker Trond Giske, er leder i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité. Han uttalte i etterkant at han forventer at Kunnskapsdepartementet nå gjennomgår årsakene til det store spriket i karaktersettingen hos privatskolene. Ta med de offentlige skolene i samme slengen, Giske.

Vi har i alle fall undersøkt situasjonen på Aglo vgs. med lupe, og kan nå glede komitelederen med at vi i ikke er dårligere enn de offentlige skolene vi sammenlikner oss med.

De blå søylene viser resultatene på Aglo, de orange skolene i Nord-Trøndelag mens de grå søylene viser landssnittet.

Diagrammet over viser eksamensresultatene i de fem skriftlige eksamenene som ble gjennomført på Aglo våren 2013. F. v. matematikk 1PY, matematikk 2PY, norsk vg2, norsk hovedmål vg3 og internasjonal engelsk vg3. Tabellen viser at Aglo-elevene i fire av de disse fagene hadde bedre gjennomsnittskarakter enn skolene i Nord-Trøndelag og i landet for øvrig.

Nå vi sammenlikner standpunkt med eksamen på Aglo ser vi  at i tre av de fem fagene så er eksamenskarakterene bedre enn standpunktkarakterene. Ikke helt i tråd med utsagnene om at privatskolene trekker standpunktkarakterene OPP. Vi trekker heller eksamenssnittet opp.

Nasjonalt er eksamensresultatene derimot DÅRLIGERE enn standpunkt i samtlige fem fag…

Den neste tabellen (over) sammenlikner eksamenskarakterene (søylene til venstre) i Matematikk 1PY med standpunktkarakterene i samme fag. Søylene viser at eksamenskarakterene er noe bedre enn karakterene til standpunkt, men også her ser vi at Aglo har bedre samsvar mellom standpunkt og eksamen enn de skolene vi sammenlikner oss med.


Den samme klare tendensen ser vi i matematikk 2PY (over). Aglo «treffer» bedre enn de offentlige skolene. Med andre ord; det kan synes som om det er «lettere» å få gode standpuntkarakterer på de offentlige skolene enn på den private skolen Aglo.


Klarest kommer dette til uttrykk når vi ser på eksamen i Norsk vg2 (over). Her oppnådde faktisk Aglo-elevene langt bedre eksamenskarakterer enn det de fikk til standpunkt. Karaktersnittet til standpunkt var 3,0, mens det steg til 3,7 på eksamen. De offentlige skolene i Nord-Trøndelag hadde bedre karakterer i standpunkt enn Aglo-elevene, men ble slått av Aglo-elevene til eksamen.

I norsk hovedmål ser vi derimot at det gjennomgående er stor forskjell på karakterene i standpunkt og eksamen. Men også her ser vi at forskjellen er noe mindre på Aglo enn de offentlige skolene.

I  det skriftlige valgfaget internasjonal engelsk ser vi at det er nesten fullklaff i samsvaret mellom sandpunkt og eksamen både for Aglo og de øvrige skolene i Nord-Trøndelag. tar vi med hele landet ser vi imidlertid at standpunktkarakterene ligger skyhøyt over eksamen. Altså noe å ta tak i for Giske & co…

Konklusjonen vår er relativt klar: Det er mulig at sprikende karakterer er et problem på enkelte private skoler, men langt fra på alle. Så; i steden for å si PRIVATSKOLENE (bestemt form flertall) håper vi at politikerne og andre med uttalerett/lyst neste gang velger å si noen privatskoler.

 

Spørsmål?

Hos oss er det alltid noen som kan bistå deg

Følg oss

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook poster

Last mer

Instagram poster
💙"Skap en karakter"🩵 Dagens oppgave på FBIE.