I dag har Vg1 HDP, Vg2 Søm, Vg1 FBIE, Vg2 Frisør, Vg1 SSR og V2 SR vært med på opplegget En verden i rødt, grønt og blått ved Levanger fotomuseum. Med andre ord; tema: FARGEBILDER.

Opplegget er en del av tilbudet til Den kulturelle skolesekken Trøndelag.

Levanger Fotomuseum er en del av museet Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Det er faktisk ett av bare to rene fotomuseum i Norge, og museet forvalter blant annet Norges eldste fargefoto fra 1907. Museet satser spesielt på å vise fram det tidlige fargefotografiet.

Det handlet om fargefotografi og fargelære. Elevene ble kjent med fargeforståelse og fototeknikk gjennom praktiske øvelser, utforsking og også egenproduksjon. Perfekt og ikke minst lærerikt for alle som vil lære mer om fotohistorie og det analoge fotografiet.

Opplegget hadde en felles introduksjon for hele elevgruppa. Først gjennomgang av prinsippet for additiv fargeblanding, hvordan lys i de tre basisfargene rød, grønn og blå (RGB) til sammen blir hvitt lys. Ved å blande disse fargene kan vi få til alle de andre.

Elevgruppa vår ble delt i to, og bytter på to stasjoner. Den ene var en verkstedstasjon hvor elevene fikk utforske forskjellene på sort-hvitt-fotografering og farge.  Praktisk arbeid hørte selvsagt med.

Stasjon nummer to var et besøk i utstillingen, med fokus bl.a. på fargefotopionèr Harald Renbjør (1889 – 1956).  Rommet inneholder også tidlige fotoapparater, en filteranalysator og Harald Renbjørs kjemilaboratorium. Det ble også tid til omvisning og samtale rundt tema og motiver i museets utstilling.

Trivelig å dra på tur litt nordover i fylket vår, og ikke minst nyttig og spennende å lære om noe som omgir oss hele tiden. Nemlig fargebildet!