TEKST OG FOTO: tsj

– For Blå Kors er det særdeles viktig at Vinmonopolet har styrke og legitimitet. Alternativet kan være at dagligvarebransjen overtar Vinmonopolets oppgaver, sier Odd Anders With til aglo.no.

Bedriftsforsamlinga fører tilsyn med hvordan Vinmonopolets styre og administrerende direktør forvalter selskapet. Bedriftsforsamlingen har i alt 21 medlemmer hvorav 14 er oppnevnt av regjeringen og sju blant de ansatte i Vinmonopolet.

Ikke alle er klar over at Vinmonopolet har andre oppgaver enn å selge alkoholholdige drikkevarer.

– Vinmonopolet er sammen med avgiftspolitikken er at av våre aller viktigste virkemidler for å redusere russkadene. Alkoholloven legger et stort ansvar på Vinmonopolet. Det handler om å regulere tilgjengelighet, drive kontroll og forebygging, forteller Odd Anders With.

Et annet litt morsomt Aglo/Blå Kors-moment… Odd Anders With erstatter Gunn Inger Løvseth, Melhus, som leder i bedriftsforsamlingen. Sistnevnte er nå styremedlem for Aglo, Lade BS og Blå Kors Midt og Nord.