ILLUSTRASJONSFOTO: JURATE MYHRE

«Vold i nære relasjoner holdes hemmelig,” sier Europarådets på sine egne hjemmesider. Europeiske justisministre har i en fellesuttalelse blant annet sagt at «ofrene avslører sjelden frykten, isolasjonen og traumet de lever med. Overgriperne benekter at volden i det hele tatt finner sted. Det er som om den ikke eksisterer .”

– Det er et svært aktuelt tema som det har inntil nå har vært vanskelig å sette fokus på. Dette er en problematikk mange av de som jobber i våre virksomheter møter i jobben sin, sier daglig leder Kirsten Wettre på Aglo Familiesenter.

Programmet kan lastes ned her

Temaet var aktuelt også på nettverkskonferansen Blå Kors arrangerte i Sarpsborg i fjor høst. Da som nå vil Anne Myhre (bildet), virksomhetsleder på Blå Kors sitt Krise- og incestsenteret i Fredrikstad og Erik Andreassen, familieterapeut ved Familievernkontoret i Østfold sør delta som forelesere.

Kurset går over en dag og en kan velge om en vil delta mandag 11. eller tirsdag 12.april. I følge Kirsten Wettre er det plass til 100 deltakere hver dag, og påmeldingsfristen er satt til 1. april.

Mågruppe for seminaret er ansatte i skole og barnehage, barneverntjeneste, helsestasjon, BUP, politi, familievernkontor, politikere og andre interesserte. I tillegg ønsker arrangørene også å nå ut til virksomheter innen Blå Kors. I vår region gjelder det i første rekke ansatte ved Lade Behandlingssenter og Aglo Opplæringssenter.

Seminaret ønsker å sette fokus på dette problemområdet. En vil diskutere måter å bekjempe vold i nære relasjoner på, ved å identifisere problemene og utvikle og fremme en felles tilnærming til å bryte tausheten.»

Kirsten Wettre forteller til blakors.no at Aglo Opplæringssenter har et ønske om å kunne etablere Aglo-seminaret som et fast årlig innslag.

– Vi har noen tanker om å få det til. Aglo-seminaret kan bli et fagkurs med tema som retter seg mot brede faggrupper, både eksternt og internt, sier hun.

tsj