Aglo videregående har nulltoleranse for mobbing. Vi vil at skolen skal være et trygt sted for alle elever. Det innebærer blant annet fravær av mobbing! Vi har en handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd som både elever og ansatte har vært med på å utforme.

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.

Eierorganisasjonen vår, Blå Kors Norge, driver nettsida snakkeommobbing.no hvor du kan stille spørsmål eller be om hjelp i forbindelse med temaet mobbing.

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en ansatt på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid gjøre noe!

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen igjen. Det er jo nettopp det vi ønsker.

Slik vil vi ha det på Aglo

Hva hvis en elev blir mobbet av en ansatt på skolen?

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken.

…og hvis det ikke skjer nok

Hvis du (eller foreldrene dine om du er under 18 år) mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Fylkesmannen.

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis en elev opplever mobbing.

Aglo skal være en mobbefri skole. Det er strengt tatt ikke et mål, snarere et krav og en forutsetning. Elevundersøkelsen gir et positivt bilde av situasjonen på Aglo, men vi er ikke fornøyd så lenge antall mobbetilfeller ikke er lik null.

Selve handlingsplanen vår er svært detaljert og beskriver blant annet konkret hva som er mobbing. Like konkret er det satt opp prosedyrer for oppfølging og etterarbeid i forbindelse med mobbetilfellene.

Les handlingsplanen mot mobbing og krenkende atferd her.

 

VÅRT MÅL: MOBBING SKAL IKKE FOREKOMME PÅ AGLO