Vi tar sjansen og kaller dette en skikkelig gla’nyhet. Vi slipper tobakk  og snus på Aglo vgs fra og med skoleåret 2014-15! Vi tar «bølgen» for den…

Skolen og skoletiden er med andre ord lovbestemt tobakksfri. Det betyr at elever ikke kan bruke snus og røyk i skoletiden, heller ikke utenfor skolens område.

På Aglo betyr det blant annet at det ikke blir avsatt et eget område hvor det er ok å røyke. Det er heller ikke lov å gjemme seg bak et tre, i en hule eller i bagasjerommet på for eksempel en bil.

Tobakksforbudet på skolens inne- og uteområder gjelder både for elever, lærere og andre ansatte på skolene. Besøkende er også omfattet. For elevene gjelder tobakksforbudet i skoletiden, også utenfor skolens område.

Forbudet mot å bruke røyk og snus gjelder i friminutter og på skoleturer, og selvsagt i skoletimer. I det daglige er det rektor som har ansvar for at loven håndheves.

De siste årene har det vært en kraftig økning i antall unge som begynner å snuse, både blant gutter og jenter. 21 prosent av unge i alderen 16-24 år snuser hver dag. Man ønsker å snu utviklingen med at stadig flere unge begynner med snus. Selv om det er farligere å røyke enn å snuse, inneholder snus helseskadelige og avhengighetsskapende stoffer.

Antall unge som røyker har heldigvis gått betydelig ned de siste årene. En trend som vi ønsker skal fortsette.

Du kan lese mer om den nye lovbestemmelsen her: