Skoleåret starter som normalt på Aglo videregående skole mandag 18. august. Vi er pr. i dag ikke berørt av den pågående skolestreiken.

Aglo videregående skole er som kjent en privatskole eid og drevet av Blå Kors Norge. Den aktuelle skolestreiken som trolig rammer skole-Norge for fullt neste uke vil dermed ikke ramme Aglo vgs.

Årsaken er at mens de offentlige skolene forhandler med KS, forhandler Aglo vgs. med KS Bedrift, en underavdeling av KS.  Disse forhandlingene har ennå ikke startet, og kommer neppe i gang før situasjonen mellom lærerorganisasjonene i de offentlige skolene og KS er avklart. Vi er dermed ikke en direkte part i den pågående konflikten.